ECONOMICNATIONAL

Ce sunt amenzile electronice. Cine riscă astfel de sancțiuni

Persoanele care nu respectă legea ar putea să primească, în curând, și amenzi electronice. Proiectul de lege se află pe masa președintelui Klaus Iohannis și așteaptă să fie promulgat.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) va putea, în scurt timp, să încheie procese-verbale de constatare a unei contravenții și în format electronic. Proiectul de lege, care se află pe masa președintelui Klaus Iohannis și așteaptă să fie promulgat, presupune modificarea OUG 11/2011 privind comunicațiile electronice.

Amenzile electronice vor putea fi date pentru cei care încalcă legislația privind serviciile poştale, audiovizualului sau a celei privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii. În proiectul de lege se precizează că procesul-verbal de constatare a unei contravenții și de aplicare a unei sancțiuni va putea fi întocmit de reprezentanții ANCOM și ca înscris în format electronic.

În aceste cazuri, ca excepție de la prevedere OG2/2001, procesul-verbal va fi semnat de agentul constatator cu semnătură electronică calificată. În ordonanța de Guvern amintită se precizează că procesul-verbal se va semna pe fiecare pagină de agentul constatator și de contravenient.

Cum vor putea fi date amenzile electronice

Amenzile electronice vor fi transmise către cei sancționați prin serviciul gratuit „My ANCOM”. În cazul în care acest lucru nu este posibil, procesul-verbal încheiat ca înscris în formă electronică se consideră transmis la data comunicării copiei acestuia, imprimată pe suport hârtie. Acest document nu trebuie să aibă semnătura olografă a agentului constatator şi se transmite prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul persoanei amendate.

„În vederea executării amenzii contravenţionale, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat ca înscris în formă electronică se transmite autorităţii publice competente prin mijloace electronice”, se precizează în proiectul legislativ. În cazul în care amenda nu poate ajunge la autorități prin mijloace electronice, copia acesteia imprimată pe suport de hârtie va fi transmisă către instituțiile competente. De asemenea, nici în acest caz nu este nevoie de semnătura de mână a agentului constatator.

Pentru ce nereguli va putea fi transmisă o amendă electronică

Este important de precizat că procesul-verbal va putea fi accesat tot prin mijloace electronice. ANCOM se va ocupa să faciliteze accesul autorităţii publice competente la exemplarul original al procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii încheiat ca înscris în formă electronică.

În proiectul de lege se mai precizează că regulile privind amenzile electronice vor fi aplicate și în cazul OUG nr. 13/2013 privind serviciile poştale, Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, OUG nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii și OUG nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT” etc.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page