Category Archives: Calendar

CALENDAR | Sfinții Apostoli Petru și Pavel

Sfinții mari apostoli Petru şi Pavel, cei doi stâlpi ai Bisericii creştine au propovăduit, prin lucrarea lor misionară, învăţătura lui Hristos în lume. Sfântul Apostol Petru  era originar din localitatea Betsaida din Galileea, fiind fiul lui Iona şi frate mai mare al lui Andrei, cel dintâi chemat de Domnul la lucrarea apostoliei. El s-a numit

CALENDAR | Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Sfinţii Chir şi Ioan au fost torturaţi şi ucişi pentru credinţa lor în Hristos la 31 ianuarie în vremea prigoanelor lui Diocleţian în cetatea Canopos de lângă Alexandria. În timpul vieţii lor cei doi au fost renumiţi pentru dragosta lor pentru oameni şi pentru faptul că vindecau pe cei suferinzi, alungau duhurile cele rele şi

CALENDAR | Sfântul Cuvios David din Tesalonic

Cuviosul David s-a născut în jurul anului 450 în nordul Mesopotomiei. Fiind deja monah, din motive pe care nu le cunoaştem, a venit în Tesalonic împreună cu un alt monah, Adolá. Conform autorului vieţii acestor sfinţi, Cuviosul a venit mai întâi în mănăstirea Sfinţilor Mucenici Teodor şi Mercurie, cea numită Koukouliatōn, a cărei aşezare era

TAS

CALENDAR | Sfânta Mare Muceniță Fevronia

Sfânta Fevroinia s-a călugărit de tânără, intrând într-o mănăstire din apropierea orașului Nisibi din Mesopotamia de Sus, la vârsta de 20 de ani. În timpul prigoanei împotriva creștinilor a împăratului Dioclețian (284-305), guvernatorul Selin, ajutat de nepotul său Lisimah, îi urmărea pe creștinii aflați la granița Imperiului Roman cu Persia. Pe cât de aprig era Selin,

CALENDAR | Aducerea moaştelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

Domnitorul moldovean Alexandru cel Bun (1400-1432) şi primul ierarh al Moldovei, Iosif I Muşat, au hotărât adu­cerea moaştelor Sf. Ioan de la Cetatea Albă, în cetatea de scaun, Suceava. Acest fapt s-a petrecut în vara anului 1415. Sfintele moaşte au fost aduse în procesiune, fiind întâmpinate de domn şi de mit­ropolit în apropiere de Iaşi,

CALENDAR | Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Astăzi este ziua bărbatului creștin ortodox

Ioan Botezătorul a fost conform evangheliei după Luca fiul preotului Zaharia și al Elisabetei. Preotul Zaharia și soția lui Elisabeta nu au putut până la bătrânețe să aibă copii. La poporul evreu acesta era considerat un neajuns ce se abătea asupra familiei din partea lui Dumnezeu. Uneori nici jertfele nu le erau primite la templul

CALENDAR | Sfânta Muceniță Agripina

Sfânta Agripina s-a născut la Roma și încă din tinerețe s-a dedicat învățării Sfintei Scripturi și slujirii lui Hristos. A trăit în timpul împăratului Valerian (253-260) care, printr-un edict emis în anul 257, a dezlănțuit o nouă persecuție împotriva creștinilor. În această împrejurare, Sfânta Muceniță Agripina a fost prinsă și silită să se lepede de

CALENDAR | Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, Mitropolitul Țării Românești

Născut la Bucureşti în 1765, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a fost mitropolit al Ţării Româneşti între anii 1823-1834. După ce a studiat la renumite şcoli din Bucureşti, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi, fiind călugărit la Mănăstirea Neamţ. Dornic de desăvârşire, la îndemnul Sfântului Paisie tânărul monah Grigorie vieţuieşte o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos.

CALENDAR | Duminica a doua după Rusalii, a Sfinților Români

Credincioşii Bisericii noastre cinstesc pe toţi sfinţii celei una, sfântă, sobornicească şi apostolică Biserică. Între aceştia sunt şi sfinţii consacrați de evlavia neamului românesc, între care se numără martiri, mărturisitori şi mari trăitori întru Hristos din rândurile credincioşilor, cuvioşilor, preoţilor, ierarhilor aleşi de Dumnezeu, care au strălucit şi au primit în cer cununi de slavă.

CALENDAR | Sfântul teolog și cuvios Nicolae Cabasila

Nicolae Cabasila, vlăstar al Tesalonicului, al doilea oraș ca însemnătate din Imperiul Bizantin târziu, și-a legat activitatea atât de orașul său natal, cât și de capitala imperiului, aflată atunci în plină agonie a ultimului său veac de existență. Moderația și blândețea care-l defineau au făcut ca în epocă să fie umbrit de alți teologi mai

CALENDAR | Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului

Sfântul Apostol Iuda a fost unul din cei doisprezece Sfinţi Apostoli ai lui Hristos, trăgându-se din seminţia lui David şi a lui Solomon. El s-a născut în Nazaretul Galileii, din tatăl sau, Iosif teslarul – care a fost după aceea logodnicul Preacuratei Fecioare Maria – şi din maica sa Salomeea, nu cea din Betleem, ci

CALENDAR | Sfinţii Mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul

Acești Mucenici au pătimit pentru Hristos şi au dobândit mucenicia în anul 73 d.H., în vremea persecuţiei pornite contra creştinilor din imperiu de cezarul Adrian. Sfântul Leontie a fost comandant roman în oraşul Tripoli din Fenicia. Aflând cezarul că Leontie este creştin şi că se roagă Lui Hristos, a trimis un detaşament militar ca să-l

CALENDAR | Sfinţii Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail

Aceşti trei fraţi erau din Persida, şi fiind trimişi de Valtan, împăratul perşilor, pentru pace, în zilele lui Iulian Paravatul (pe care-l văzuseră în Calcedon că aducea jertfa la idoli şi mulţi se trăgeau spre rătăcirea lui), fiind ei bine cinstitori şi crezând în Hristos, plângeau şi se rugau lui Dumnezeu să-i păzească în credinţa

CALENDAR | Sfântul Ierarh Tihon, episcopul Amatundei

Sf. Tihon, , având părinţi binecredincioşi şi iubitori de Hristos, fiind făgăduit de ei lui Dumnezeu, şi învăţând Sfânta Carte şi fiind deprins din destul cu Sfintele Scripturi, întâi a fost făcut citeţ, de citea la popor sfintele cuvinte şi învăţături. Pentru vrednicia ce avea la toate şi pentru viaţa lui fără prihana, a fost

CALENDAR | Astăzi este pomenit în calendarul ortodox Fericitul Augustin

Fericitul Augustin s-a născut la 13 noiembrie 354, în Tagaste, orăşel din provincia africană Numidia. Tatăl său nu era creştin şi s-a botezat numai pe patul de moarte, dar în schimb, mama sa, Monica, era o fierbinte credincioasă. Augustin a învăţat mai întâi în Tagaste, apoi în Madaura şi Cartagina. Fiind foarte înzestrat, a deschis

CALENDAR | Duminica întâi după Rusalii, a tuturor sfinților. Sfântul Proroc Elisei, urmașul Sfântului Prooroc Ilie

Prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh amintește pe toți sfinții cunoscuți și necunoscuți, câți au existat în istorie. Biserica ne amintește în această duminică faptul că avem datoria de a ne mărturisi credința, așa cum sfinții, mai ales martirii și mărturisitorii, au murit pentru această mărturisire, iar ceilalți s-au sfințit, trăind adevăru¬rile de credință din

CALENDAR | Sfânta Muceniţă Achilina

Sfânta Achilina s-a născut şi a trăit în marea cetate Biblos din Palestina antică, din părinţi creştini. La vârsta de 7 ani, Sfânta Achilina cunoaştea deja toate tainele credinţei creştine, iar la 15 ani a început să le înveţe pe fetele de aceeaşi vârstă cu ea credinţa în Domnul Iisus Hristos. Totodată, micuţa creştină le

CALENDAR | Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare

Tot ceea ce știm despre Sfântul Onufrie cel Mare se datorează mărturiei unui alt monah numit Pafnutie care l-a întâlnit pe marele ascet și i-a cunoscut viața și petrecerea. Pafnutie, el însuși un monah îmbunătățit, dorind să cunoască mai desăvârșit tainele vieții de rugăciune în singurătate, și-a părăsit mânăstirea unde era monah și s-a îndepărtat

CALENDAR | Sfântul Ierarh Luca, arhiepiscopul Crimeei

Sfântul Luca a fost un om de știință vestit al vremurilor sale. Fiind profesor de chirurgie, era foarte apreciat în lumea medicală pentru descoperirile pe care le făcea în cercetările sale, însă, în primul rând, a fost un mare propovăduitor și pătimitor pentru dreapta credință în vremea stăpânirii bolșevice din Rusia. Sfântul Ierarh Luca s-a

CALENDAR | Sfântul Sfinţit Mucenic Timotei, episcopul Prusiei

Sfântul Timotei, episcopul Prusiei, a trăit şi a pătimit pentru Hristos în timpul împăratului păgân Iulian Apostatul (361-363 d.H.), prigonitorul creştinilor. Pentru sfinţenia şi credincioşia sa, Timotei a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Amintim mai jos câteva din minunile sale, consemnate în documentele vremii şi rămase drept pildă pentru veacurile care au

CALENDAR | Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Alexandriei

Sfântul Chiril al Alexandriei se numără între cei mai însemnați Părinți ai Bisericii, de numele căruia este legată lămurirea unei semnificative controverse privind învățătura de credință. Sfântul Chiril s-a născut în Alexandria și a fost nepotul patriarhului Teofil al Alexandriei, succedându-l pe acesta din urmă în demnitatea de întâistătător. Chiril a avut parte de o

CALENDAR | Sfânta Treime

Creştinii ortodocşi slăvesc pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh – Sfânta Treime, singurul Dumnezeu. Urmând Sfintele Scripturi şi învăţătura Sfinţilor Părinţi, Biserica Ortodoxă mărturiseşte că Sfânta Treime înseamnă trei Persoane (ipostasuri), care împărtăşesc aceeaşi substanţă sau natură. Această credinţă poate să pară paradoxală, dar acesta este modul în care Dumnezeu ni S-a revelat.

CALENDAR | Pogorârea Sfântului Duh sau ziua Cincizecimii

Una dintre cele mai vechi şi însemnate sărbători creştine este Pogorârea Sfântului Duh sau ziua Cincizecimii, întrucât serbarea are loc la 50 de zile după Învierea Domnului. Înainte de a se urca la cer, Hristos le-a poruncit ucenicilor ca după Înălţarea Sa la cer, aceştia să se întoarcă în Ierusalim şi să aştepte acolo până

CALENDAR | Moşii de vară, sărbătoare dedicată pomenirii morţilor

Înainte de Duminica Rusaliilor sunt „Moşii de vară”, sărbătoare dedicată pomenirii morţilor. Cu această ocazie, in toate bisericile ortodoxe se oficiază Sfinte Liturghii urmate de slujbe de pomenire a celor trecuţi la cele veşnice. Biserica Ortodoxă a consacrat sâmbăta, ca zi de pomenire a morţilor. Două dintre sâmbetele din cursul anului bisericesc sunt dedicate în

CALENDAR | Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmat

Sfântul Ilarion cel Nou, egumenul mânăstirii Sfântului Dalmat din Constantinopol este unul dintre Sfinții care prin mărturisirea lor statornică au ținut ortodoxia în vremuri de prigoană. Ilarion cel Nou sau cel Tânăr, numit așa pentru a nu fi confundat cu Sfântul Ilarion – marele ascet palestinian din cel de-al patrulea secol, s-a născut în Constantinopol

CALENDAR | Sfinţii Mucenici de la Niculiţel: Zotic, Atal, Camasie şi Filip

Pe teritoriul localităţii Niculiţel, aparţinând  judeţului Tulcea,   s-a făcut în toamna anului 1971 (septembrie) o descoperire de mare însemnătate pentru argumentarea vechimii creştinismului din ţara noastră. Aici, în cripta unei bazilici construită din cărămidă cu mortar şi aproape pătrată, s-au găsit, într-o raclă specială din lemn, aşezaţi în poziţia creştină a zilelor noastre (mâinile pe

CALENDAR | Sfântul Mucenic Luchilian şi a cei împreună cu el patru tineri: Ipatie, Paul, Dionisie, Claudie şi Paula fecioara şi muceniţa

 Acest Sfânt Luchilian a trăit în zilele împăratului Aurelian, mai înainte preot idolesc fiind, bătrân de vârstă şi cărunt, locuind aproape de cetatea Nicomidiei. Deci întorcându-se spre credinţa lui Hristos şi fiind adus înaintea comitelui Silvan, pentru ca să se lepede de Hristos şi să-şi ţină legea cea dintâi, a fost zdrobit la fălci şi

CALENDAR | Sfântul Iustin martirul și filozoful

  Sfântul Iustin Martirul și Filosoful era fiul unor coloniști greci, păgâni, din vechiul Sichem din Palestina, numit după colonizarea romană din anul 70 Flavia Neapolis, iar astăzi Nablus, și s-a născut la începutul secolului al II-lea (100-110). Crescut în păgânism, din tinerețe a fost atras spre filozofie, astfel va cerceta conceptele filosofice ale vremii.

CALENDAR | Duminica a şaptea după Paşti, a Sfinţilor Părinţi. Sfântul Mucenic Ermie

Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat Tatălui pentru ucenicii Săi „ca toţi să fie una, după cum Tu Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, aşa şi aceştia în noi să fie una, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17, 21). Această rugăciune este ultima poruncă pe care Domnul o lasă celor

CALENDAR | Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul

A trăit în timpul împăratului Valens (364-378), în timpul căruia Biserica suferea din cauza ereziei ariene, erezie a cărui adept era și împăratul. Sfântul Isaachie a părăsit pustiul și a venit la Constantinopol pentru a apăra credința ortodoxă. Întâlnindu-se cu Valens care pleca la luptă împotriva goților l-a rugat să deschidă Bisericile Ortodocșilor ca să

Share This Article:

close