Calendar

Astăzi se prăznuiește Zămislirea Preasfintei Născătoare  de Dumnezeu

Domnul şi Dumnezeul nostru, vrând să-Şi gătească Luişi biserică însufleţită şi casă sfân­tă pentru sălăşluirea Lui, a trimis pe îngerul Său la drepţii Ioachim şi Ana – căci din aceş­tia avea să se nască Maica Sa după trup – şi a arătat mai dinainte că va zămisli cea stearpă şi cea care nu avea copii, pentru ca să adeve­rească zămislirea Lui din Sfânta Fecioară.

Astfel, Sfânta Fecioară Maria a fost zămislită din fă­găduinţă, dar din unire şi din sămânţa bărbă­teasca. Numai Domnul nostru Iisus Hristos a fost zămislit fără unire şi fără sămânţă bărbă­tească şi S-a născut din Sfânta Fecioară Maria mai presus de înţelegere, aşa cum numai El ştie; fiind Dumnezeu desăvârşit a luat trup de­săvârşit, aşa precum şi la început a făcut şi a plăsmuit firea omenească.

Prăznuim această zi cu aducere aminte de cuvintele spuse drepţilor Ioachim şi Ana de îngerul care le-a binevestit sfânta zămislire a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Dum­nezeu, Cel ce a făcut lumea din nimic, a prefă­cut în fapte aceste cuvinte; a trezit pântecele cel sterp spre rodire şi a făcut în chip minunat maică născătoare de copii pe aceea ce îmbă­trânise fără să nască. Dumnezeu a dat acest rod vrednic de ruga drepţilor Ioachim şi Ana, din care avea să vină însuşi Dumnezeu în trup spre naşterea din nou a lumii. Dumnezeu a bine­voit ca aceşti înţelepţi părinţi să nască pe Fe­cioara, pe cea hotărâtă mai înainte de veac, pe cea aleasă din toate neamurile să fie Născătoa­re de Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page