Calendar

Astăzi, Duminica Sfintei Cruci

SFÂNTA CRUCE – puterea lui Dumnezeu

Biserica creştină a găsit de cuviinţă ca la jumătatea Sfântului şi Marelui Post să aşeze prăznuirea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci, nădejdea credincioşilor, întărirea celor dezorientaţi. Sfânta Cruce este una din armele creştinului împotriva diavolului, tatăl minciunii. Sf. Cruce ca semnificaţie spirituală este actul suprem de aderare a sufletului credincios şi totodată jurământul material al lepădării de patimi, al ridicării credinciosului deasupra instinctelor oarbe ale naturii, plutirea sa peste marea necunoaşterii, încrederea în forţele proprii, forte la baza cărora se află ajutorul şi harul divin. lată că dintr-o dată se luminează calea creştinului, frânele predestinării trec în mâna credinciosului, iar frica şi teroarea rămân slăbiciuni obişnuite, trecătoare. Toţi creştinii suntem chemaţi la mântuire. Sfatul evanghelic este acela „CA TOŢI SĂ FIE UNA” şi sub puterea Sfintei Cruci. Mântuitorul doreşte să ne vadă pe toţi fericiţi; lumea împăcată, popoarele înfrăţite, bisericile reunite, iată un aspect general al rostului Sfintei Cruci. Dragostea de aproapele, de semenul nostru este pentru fiecare dintre noi o cruce şi cu cât facem mai mult bine pe plan spiritual şi material, crucea noastră se uşurează, iar suferinţa Domnului Hristos devine mai suportabilă; ştiut fiind că de câte ori păcătuim, mai sângeros pironim pe ACELA care a luat asupra Sa sarcina de a ne salva. Mântuitorul lisus Hristos vărsându-şi sângele nevinovat, a transformat CRUCEA ÎN ALTAR DE JERTFA, izvor de har şi de mântuire. Sfânta Cruce este mărturia iubirii nemărginite nemărginite a lui Dumnezeu pentru noi, credincioşii. Ea este forţa spirituală a creştinismului care înnobilează sufletele credincioşilor, umplându-le de iubire faţă de Cel ce s-a răstignit pentru noi. Prin Cruce a fost biruită moartea. Sf. Cruce este mijloc de întărire prin credinţă, de sporire în dragoste şi nădejde neclintită, ESTE PUTEREA LUI DUMNEZEU (I Cor.l, 18-24). Prin puterea Crucii Domnului lisus ne ferim de patimi şi ispitele celui rău, şi să ne învrednicim ca să ne închinăm dumnezeieştilor pătimiri şi învierii Lui. Amin.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page