Local

APM Botoșani face evaluarea efectivelor de pisică sălbatică de pe raza județului

Agenția pentru Protecția Meidului Botoșani va derula, în perioada aprilie-mai 2024, acţiunea anuală de evaluare a efectivelor de pisică sălbatică (Felis silvestris), specie strict protejată de interes comunitar.

Evaluarea se va face în cele 19 fonduri cinegetice de pe teritoriul județului Botoșani de către gestionarii acestor fonduri, separat sau împreună cu reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani, DAJ Botoșani, unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice, proprietari de terenuri, reprezentanţi ai unităţilor de cercetare şi învăţământ în domeniul cinegetic sau al biodiversităţii, ONG-uri și custozi.

Scopul acestei acţiuni este de a realiza o estimare cât mai corectă a evoluţiei, de la un an la altul, a populaţiei de pisică sălbatică de pe teritoriul judeţului. Facem precizarea că este interzisă capturarea şi uciderea exemplarelor aflate în mediul lor natural, deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau de odihnă, deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop ale exemplarelor luate din natură.

În cazul în care sunt semnalate pagube, în special asupra culturilor agricole şi animalelor domestice, sau se semnalează un pericol pentru sănătatea şi securitatea populaţiei, autoritatea centrală pentru protecţia mediului poate acorda derogări gestionarilor fondurilor de vânătoare pentru capturarea pisicilor sălbatice, cu avizul prealabil al Academiei Române.

La acţiunea de evaluare din anul 2023, pe teritoriul judeţului Botoşani au fost inventariate 146 exemplare de pisică sălbatică, în creștere față de anul 2022, aflate în 9 fonduri de vânătoare.

Rezultatele acțiunilor de evaluare vor fi integrate într-un studiu de estimare a efectivelor la nivel național și de determinare a nivelului maxim de intervenție în aceste populații. Programul acţiunilor pentru evaluarea speciei pisică sălbatică va fi publicat pe site-ul APM Botoşani în perioada următoare.”, a declarat directorul executiv al APM Botosani, ing. Eugen Mateciuc.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page