Anunturi

Acord mediu pentru proiectul de investiții „Capacități de producere energie din susrse regenerabile de energie pentru consum propriu în comuna Lunca, județul Botoșani”

COMUNA LUNCA titular al proiectului ”ÎNFIINȚARE – CONSTRUIRE “CAPACITĂȚI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE PENTRU CONSUM PROPRIU ÎN COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANIamplasament situat în satul Zlătunoaia, comuna Lunca sau identificat prin intravilan sat Zlătunoaia (Stănești), PC 60/1, 61//1, CF 55273, jud. Botoșani, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţiei pentru Protecţia Botoşani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”ÎNFIINȚARE – CONSTRUIRE “CAPACITĂȚI DE PRODUCERE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE PENTRU CONSUM PROPRIU ÎN COMUNA LUNCA, JUDEȚUL BOTOȘANIamplasament situat în satul Zlătunoaia, comuna Lunca sau identificat prin intravilan sat Zlătunoaia (Stănești), PC 60/1, 61//1, CF 55273, jud. Botosani.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani din mun. Botosani, B-dul Mihai Eminescu nr. 44, jud. Botosani, în zilele de luni -vineri între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page