Anunturi

Acord de mediu pentru proiectul „Capacități de producție energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Durnești, județul Botoșani”

Comuna Durnesti, titular al proiectului “Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu in comuna Durnesti, judetul Botoçani”, anunt publicul interesat asupra luării deciziei etapei de ncadrare de către Agentia pentru Protectia Botogani, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Capacitati de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu în comuna Durnesti, judeful Botosani”, propus a fi amplasat în comuna Durnesti, judetul Botosani, CF 53201, PC 507, titular Comuna Durnesti.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agentici pentru Protectia Mediului Botosani din municipiul Botosani; B-dul Mihai Eminescu nr. 44, judeful Botosani, in zilele de luni – vineri, între orele 8.00 – 16.00, precum si la următoarea adres de internet http://apmbt.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentari/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicãrii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page