Local

547 persoane angajate prin intermediul AJOFM Botoșani, în primele două luni ale anului 2024

În primele două luni ale anului 2024, au fost integrate pe piața muncii datorită măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă implementate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani un număr total de 547 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 29 februarie 2024, 261 au peste 45 de ani,    61  au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 21  au între 30 și 35 de ani, 47 au între 25 și  30 de ani, iar 157 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 204 sunt tineri NEET.

Grupa de vârstă Total raportat
Total general 547
< 25 ani    157
Între 25 şi 30 ani   47
Între 30 şi 35 ani 21
Între 35 şi 45 ani     61
  Peste 45 ani   261

Numărul femeilor încadrate este de 236, iar al bărbaţilor de 311, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 43,14 %, respectiv de 56,86%.

În funcţie de rezidenţă, 223 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 324 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul  de  pregătire  al  persoanelor  pentru  care  a  fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (226), gimnaziale (130), profesionale (125), (33) fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul ANOFM în primele două luni ale anului 2024,  1.470  fac  parte  din  categoria  celor  greu

 

şi foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele ANOFM.

În perioada de referință, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 2.552 persoane.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page