Local

4,11% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna aprilie

La sfârșitul lunii aprilie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.585 șomeri (din care 2.044 femei), rata șomajului fiind de 4,11%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,29% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere de  0,18 pp.

Din totalul de 4.585 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 719 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.866 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 3.382 șomeri provin din mediul rural și 1.203 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4.585
< 25 ani 216
între 25-29 219
între 30-39 885
între 40-49       1323
între 50-55 975
peste 55 ani 967

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 47%. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 23% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 12%,  cei cu învățământ profesional 15%,cei cu studii superioare sunt 2% iar cei cu învățământ postliceal  1% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 647 persoane foarte greu ocupabile, 2.800 greu ocupabile,1.112 mediu ocupabile, iar 31 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina agenției la adresa www.anofm.ro/AJOFM Botoșani .

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page