Local

4,09% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna februarie 2024

La sfârșitul lunii februarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 4.568 șomeri (din care 2.069 femei), rata șomajului fiind de 4,09%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,40% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de  0,69 pp.

Din totalul de 4.568 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 847 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.721 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 3.245 șomeri provin din mediul rural și 1.323 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 4.568
< 25 ani 305
între 25-29 200
între 30-39 828
între 40-49       1255
între 50-55 956
peste 55 ani 1024

 

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 44,07 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 22,96% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 13,05%,  cei cu învățământ profesional 16,59%,cei cu studii superioare sunt 2,04% iar cei cu învățământ postliceal  1,29% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 847 persoane foarte greu ocupabile,2.498 greu ocupabile,1.182 mediu ocupabile, iar 41 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page