Localsocial

3,40% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna ianuarie 2024

La sfârșitul lunii ianuarie 2024, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.792 șomeri (din care 1.799 femei), rata șomajului fiind de 3,40%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,08% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de  0,32 pp.

Din totalul de 3.792 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 876 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.916 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.595 șomeri provin din mediul rural și 1.167 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.792
< 25 ani 373
între 25-29 150
între 30-39 524
între 40-49 952
între 50-55 822
peste 55 ani 971

 

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 42,11 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 21,65% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 15,56%,  cei cu învățământ profesional 16,96%,cei cu studii superioare sunt 2,37% iar cei cu învățământ postliceal  1,34% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 841 persoane foarte greu ocupabile,1.891 greu ocupabile,1.028 mediu ocupabile, iar 32 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page