Local

3,23% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna februarie 2023

La sfârșitul lunii februarie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.480 șomeri (din care 1.574 femei), rata șomajului fiind de 3,23%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,19% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere 0,04 pp.

Din totalul de 3.480 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 699 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.781 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.398 șomeri provin din mediul rural și 1.082 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.480
< 25 ani 355
între 25-29 125
între 30-39 371
între 40-49 820
între 50-55 857
peste 55 ani 952

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 41,56 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 22,42% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 16,73%,  cei cu învățământ profesional 15,84%,cei cu studii superioare sunt 2,02% iar cei cu învățământ postliceal  1,47% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 920 persoane foarte greu ocupabile,1850 greu ocupabile,634 mediu ocupabile, iar 76 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page