Localsocial

2,43% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna iulie 2022

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.326 șomeri (din care 1.602 femei), rata șomajului fiind de 2,43%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,17% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de  0,17 pp.

Din totalul de 3.326 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 516 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.810 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.287 șomeri provin din mediul rural și 1.039 sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3326
< 25 ani 673
între 25-29 149
între 30-39 309
între 40-49 696
între 50-55 678
peste 55 ani 821

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 38,03%. Șomerii studii primare si fara studii cu reprezintă 22,19% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 23,33%,  cei cu învățământ profesional 13,40%,cei cu studii superioare sunt 1,62 %, iar cei cu învățământ postliceal  0,72% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 833 persoane foarte greu ocupabile,1678 greu ocupabile,696 mediu ocupabile, iar 122 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page