EducatieLocal

Zeci de școli fără autorizație de funcționare și cu grupuri sanitare în curte la început de an școlar în județul Botoșani

Astăzi a avut loc ședința Colegiului Prefectural al județului Botoșani, prezidată de prefectul județului, Sorin Cornilă.
„Ședința de astăzi este foarte importantă, informațiile prezentate astăzi ne vor face să devenim mai responsabili în ceea ce privește asigurarea de condiții bune în unitățile de învățământ din județul Botoșani, astfel încât procesul educațional să se desfășoare fără probleme în anul școlar care va începe luni, 11 septembrie 2023.”, a precizat prefectul Sorin Cornilă:
Inspectorul şcolar general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Bogdan Suruciuc, a prezentat sinteza raportului încheiat de către comisiile mixte de control constituite prin OP nr. 347/01.08.2023, ca urmare a verificării stadiului de pregătire al unităților şcolare din Județul Botoșani, pentru anul şcolar 2023-2024.
Şeful Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Comisar de poliţie, Gheorghiescu Daniela a prezentat obligațiile autorităților administrației publice locale în ceea ce privește asigurarea siguranței în unitățile de învățământ de pe raza județului Botoșani și măsurile din Planul Teritorial Comun de Acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi personalului didactic şi prevenirea delicvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023/2024.
Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani, Teodor Ferariu, a prezentat o informare privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale școlare la nivelul Județului Botoșani.
„Sunt elemente care pot fi îmbunătățite, dar constatat cu responsabilitate, în urma unei analize atente, un progres la nivelul județului Botoșani, în ceea ce privește unitățile de învățământ și tot ceea ce ține de organizarea lor. Am avut și avem în continuare diverse proiecte, cu finanțare europeană și cu finanțare guvernamentală, proiecte realizate de primari și în urma cărora se văd rezultatele. M-am implicat direct, am ținut legătura cu domnii primari, i-am susținut să acceseze aceste proiecte ca să schimbăm în bine calitatea actului educațional în județul Botoșani. Voi face același lucru și în continuare. Prezentarea care a fost făcută de domnul inspector școlar general a fost cât se poate de exactă, de reală, de transparentă, ca să știm exact unde suntem și ce putem îmbunătăți de aici încolo. În ceea ce privește cele 20 de unități de învățământ din județ care au toaletele în curte, dintr-un total de peste 470, voi avea o discuție cu primarii care administrează aceste unități de învățământ, dacă nu au plan, să aloce fonduri și să construiască toalete în corpurile de școală. Pentru majoritatea dintre ele există linii de finanțare și vor fi reabilitate și acestea 20″, a conchis directorul DSP Botoșani, Teodor Ferariu

Modul în care se prezintă unitățile școlare botoşănene la acest început de an școlar a fost prezentat de Bogdan Suruciuc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Prezentarea a fost făcută în cadrul colegiului prefectural de azi. Situația este mai bună față de anul școlar trecut din punctul de vedere al autorizațiilor de sănătate de funcționare.

Verificarea stadiului pregătirii unităților de învățământ preuniversitar din județul Botoșani pentru începerea anului școlar 2023-2024 a fost realizată de comisii mixte numite prin Ordinul Prefectului nr. 347/01.08.2023. Din componența comisiilor mixte au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, ai Direcției de Sănătate Publică Botoșani și ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” Botoșani.

Verificarea și-a propus a urmări gradul de realizare a premizelor necesare începerii anului școlar în bune condiții în județul Botoșani. Acest principal obiectiv, pe lângă tematica propusă, a avut rol de îndrumare și consiliere pentru rezolvarea unor aspecte/ probleme punctuale identificate în teritoriu la unitățile școlare.

Acțiunea de verificare s-a desfășurat conform planificării pe zone ale județului și în conformitate cu programul stabilit, efectuându-se în baza atribuţiilor specifice fiecărei instituții, în perioada 07 august 2023-25 august 2023.

La momentul actual, la nivelul județului Botoșani există: 120 PJ învățământ de masă, 2 PJ învățământ special, 9 PJ învățământ particular, 7 alte unități (1IȘJ + 6 unități conexe), rezultând un total de 138 de unități școlare cu personalitate juridică.

Reprezentanții DSP Botoșani au raportat că au verificat 115 unități școlare cu personalitate juridică, dintre care 99 dețin ASF și 21 unități fără ASF.

În Municipiul Botoșani toate unitățile școlare dețin ASF.

O situație particulară o reprezintă Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” Botoșani -deține ASF, dar este în reabilitare, atât liceul cât și grădinița din cadrul liceului;

Grădiniţele cu Program Prelungit Nr. 22 și „Șotron” Botoșani – dețin ASF, dar sunt în reabilitare totală.

În același context, la Dorohoi funcționează fără ASF Grădinița cu Program Normal Nr. 4

Dorohoi și Corpul B din cadrul Colegiului Național „Grigore Ghica” Dorohoi, alte situații deosebite fiind:

➢ Școala Gimnazială „Dimitrie Romanescu” Dorohoi care este în renovare, elevii vor învăța la Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi;

➢ Grădinița cu Program Normal Nr. 5 Dorohoi – este autorizată, este nou reabilitată, nu s-au realizat verificări de comisia mixtă deoarece era o pană de curent pe acea rază, iar sistemul de deschidere al ușilor este electric.

➢ F.E.G Education Școala Postliceală – filiala Dorohoi – va învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi;

➢ Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi- este în reabilitare, elevii vor învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi și Colegiul Național „Grigore Ghica” Dorohoi;

➢ Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi este în reabilitare, elevii vor învăța la Liceul „Regina Maria” Dorohoi, respectiv și Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Dorohoi, aflată în reabilitare.

➢ Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Dorohoi – are ASF nr. 224/14.05.2010, dar este în renovare .

Neconformitățile cele mai des întâlnite sunt reprezentate de:
➢ lipsa unui spațiu amenajat corespunzător pentru depozitarea produselor și ustensilelor de
curățenie, în condiții optime;
➢ lipsa buletinelor de analiză a apei potabile;
➢ lipsa cabinetelor medicale școlare;
➢ lipsa furnizării apei calde pentru spălatul pe mâini al elevilor;
➢ într-un număr mic de unități s-a constatat că încălzirea claselor de realizează cu ajutorul sobelor (Sursa de încălzire pe sobe la corpul B -Liceul „Ștefan D. Luchian” Ștefănești
este neconformă).

Motivat de problemele identificate privind apa curentă potabilă s-au dispus măsuri: curățirea și dezinfecția fântânilor, efectuarea verificării potabilității apei, montarea de filtre, achizițonarea de dozatoare pentru asigurarea apei potabile în toate unitățile de învățământ identificate cu această lipsă și demararea procedurilor de autorizare (exemplu: Havârna, Văculești, Cândești și Lozna). Legat de acest aspect, s-au identificat situații când UAT-urile nu dețin buletine de analiză a apei pentru sursele de apă cu care se aprovizionează unitățile școlare.

În general nu există o evoluție considerabilă față de situația aferentă anului anterior. Putem da ca exemplu: UAT Cristinești, UAT Ungureni, UAT Santa Mare care au reușit să autorizeze mare parte din cele indicate la controlul anterior, UAT Trușești care a rămas cu 2 obiective neautorizate sanitar de funcționare, UAT Viișoara, Ibănești, Șendriceni care nu mai are școli neautorizate, UAT Rădăuți-Prut, Călărași, Lunca, Manoleasa, Gorbănești care
mai au câte o unitate școlară de autorizat față de cele constatate anterior, UAT Bălușeni care are o școală în reabilitare, iar toate spațiile în care se va demara anul școlar sunt
autorizate.

Frecvent, s-a identificat situația în care în urma lucrărilor de reabilitare nu s-au efectuat recepția lucrărilor, astfel încât nu s-a procedat la inițierea demersurilor pentru autorizarea sanitar de funcționare în noile condiții, îmbunătățite considerabil, de altfel. (Ca exemplu: Săveni, Bucecea, Flămânzi, Albești, Brăești, Corni, George Enescu, Hlipiceni, Leorda, Suharău, Știubieni și Tudora). În toate cazurile de reabilitare și modificare structurală a clădirilor s-a recomandat solicitarea reautorizării sanitare.

Școli și grădinițe pentru care s-a acordat o atenție deosebită pregătirilor pentru începutul anului școlar: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 19 Botoșani, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Botoșani, Școala și Grădinița „Cornestone” Dorohoi, Liceul „Demostene Botez” Trușești, alte unități școlare din UAT Albești, Broscăuți, Cristești, Curtești, Concești, Darabani, Dersca, Ibănești, Cristinești, Mihălășeni, Stăuceni și Tudora.

În general, s-a constatat că operațiunile de dezinfecție, dezinsecție și deratizare urmează a fi efectuate după finalizarea acțiunii de igienizare, până la începerea anului școlar 2023 – 2024.

Spațiu pentru depozitarea laptelui și cornului nu este asigurat ori nu este amenajat corespunzător la unitățile: Școala Gimnazială Nr. 1 Văculești, Școala Nr. 3 Ionășeni, Vârfu Câmpului, Grădinița cu Program Normal Poiana-Cristinești, Dimăcheni, Hănești, Vlăsinești, Adășeni, Mitoc Sulița, Blândești, Albești, Școala Nr. 2 Racovăț-Pomârla, Dângeni, Trușești, Coțușca, Lunca, Todireni, Hlipiceni, Mihălășeni, Ripiceni, Unțeni, Vorniceni, Ungureni, Santa Mare, Răuseni, Călărași de multe ori fără dotare cu frigider/chiuvetă și apă curentă a spațiului de depozitare lapte /corn.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button