AdministratieMunicipiu

Zeci de panouri publicitare amplasate ilegal în municipiul Botoșani

Poliția Locală și Direcția de Urbanism – Serviciul Patrimoniu au efectuat, în luna martie, o serie de verificări privind afișajul stradal din municipiul Botoșani. În urma controalelor, au fost identificate 40 de amplasamente pe care erau montate panouri publicitare neautorizate.

Pentru amplasamentele respective, societățile verificate nu dețin un titlu legal asupra terenului ocupat. De asemenea, panourile publicitare sunt montate în zona restricționată, reglementată de Consiliul Local.

Societățile deținătoare de panouri publicitare, amplasate pe teritoriul administrativ al municipiului Botoșani, în zone restricționate, au fost notificate în anul 2021 de către Primăria municipiului Botoșani să procedeze la dezafectarea panourilor și aducerea terenului la starea inițială, dar nu s-au conformat celor dispuse.

Având în vedere prevederile art. 33 din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, urmare celor constatate, cele două structuri (Biroului Disciplina în Construcții și Serviciul Patrimoniu) au întocmit documentația necesară în vederea emiterii Dispoziției Primarului pentru dezafectare pe cale administrativă a panourilor amplasate ilegal.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page