Calendar

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul

Acest sfânt a fost mărturisit de Hristos că este mai presus decât toţi cei născuţi din femeie şi mai mult decât proorocii. Acesta este cel care mai înainte a săltat în pântecele maicii sale şi a propovăduit pe Hristos şi celor de pe pământ şi celor din iad. A fost fiul lui Zaharia arhiereul şi al Elisabetei, născut fiind din făgăduinţa lui Gavriil. I s-a tăiat cinstitul cap de Irod Antipa, pentru că mustra împreunarea fără de lege cu Irodiada. Acesta care din pântece era îmbrăcat cu sfinţenie şi avea în sine sălăşluită curăţia, a iubit înţelepciunea, nu s-a îngrijit de hrană, ci, depărtat de toată amestecătura şi vorba omenească, a locuit în pustie ca în cer.

A petrecut cu fiarele, acoperit cu păr de cămilă şi încins cu brâu de curea; şi hrana lui era ca a păsărilor. Pururea cugeta în Legea lui Dumnezeu şi toate cele de jos le socotea mai mici decât paza Legii dumnezeieşti. El a trecut peste hotarele firii, şi a botezat pe Hristos cel neîntinat şi mai presus decât toată firea. Dar Irod, cel lipsit de minte şi neastâmpărat, biruitor fiind peste a patra parte de Iudeea,  şi-a luat lui femeie pe soţia fratelui său Filip. Pentru aceasta pornindu-se Proorocul din dumnezeiască râvnă şi întemeindu-se cu armele adevărului, a zis către tiranul: „Nu-ţi este iertat a ţine pe femeia lui Filip fratele tău”.

Din cauza aceasta a pornit împotriva sa pe acea femeie turbată şi pe îndrăgitorul său, care  l-a băgat legat în temniţă. Deci făcându-se veselie pentru ziua naşterii lui Irod, şi pornind băutura multă şi împletită cu dragoste desfrânată spre nebunie şi tulburare pe mai-marele ospăţului, a venit şi fata Irodiadei şi a jucat înaintea împăratului. Iar ca plată pentru necinstitul ei joc i s-a dat, vai! moartea Proorocului. Şi numaidecât a fost adus capul Proorocului pe tipsie şi l-a dat acelei necurate şi mult desfrânatei femei, încă sângele curgând. Sfântul proroc Ioan Botezătorul devine astfel mucenic pentru că şi-a dat viaţa pentru păzirea Legii lui Dumnezeu. Pentru rugăciunile lui, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button