social

Rata şomajului la Botoșani, în luna martie a acestui an

La sfârșitul lunii martie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.888 șomeri (din care 1.768 femei), rata șomajului fiind de 2,83%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,03% , în această lună acest indicator a înregistrat o scădere 0,2 pp.

Din totalul de 3.888 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 1.361 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.527 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.481 șomeri provin din mediul rural și 1.407 sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.888
< 25 ani 382
între 25-29 132
între 30-39 520
între 40-49 1071
între 50-55 811
peste 55 ani 972

Șomerii cu studii primare si fara studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani (33,49%). Șomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 25% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,35%, cei cu învățământ profesional 17,77%, cei cu studii superioare sunt 3,88 %, iar cei cu învățământ postliceal  1,80% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.244 persoane foarte greu ocupabile,1.492 greu ocupabile,983 mediu ocupabile, iar 169 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!