AnunturiLocal

Post vacant scos la concurs de Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”

Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”, cu sediul în Botoșani, str. Victoriei, nr. 13, organizează concurs pe durată determinată de 1 an pentru ocuparea postului vacant de lăcătuș montator (cu atribuții de lăcătuș mecanic, tâmplar și fochist), treaptă profesională III, conform HG nr. 286/2011 și art. unic alin. 2) lit. a) din OUG nr. 80/2022.

Condiții specifice:

– Studii medii/tehnice de specialitate atestate cu diplomă

– Vechime în muncă și specialitate: minim 6 luni

– Atestate calificare lăcătuș mecanic și tâmplar

– Autorizație fochist/adeverință ce atestă urmarea cursului de fochist

Desfășurarea concursului:

–          dată limită depunere dosare: 28.11.2022, ora 13

–          probă scrisă și practică: 09.12.2022, de la ora 10

–          interviu: 14.12.2022, ora 10

Probele se desfășoară la sediul instituției.

Bibliografia și documentele pentru dosarul de concurs se găsesc pe site-ul www.teatrulvasilache.ro.

Informații se obțin la sediul instituției, telefon 0231/514353, persoană de contact: Daniela Rădulescu.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button