Important

NATIONAL | Românii cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani pot deveni rezervişti

Bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani, pot deveni rezerviști militari pe bază de voluntariat. În stare de război, de asediu sau de mobilizare, contractele de rezervist militar voluntar se suspendă și sunt mobilizați pentru funcțiile pentru care au semnat contractul.

Rezerviștii voluntari vor beneficia de salariu, primă de fidelitate, echipament, hrană, medicamente, asistență medicală, măsuri de protecție socială, vor fi asigurați și declarați în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și în sistemul asigurărilor de șomaj.

De asemenea, beneficiază de recuperare după misiuni, pensii și despăgubiri în cazul de invaliditate sau deces, cursuri gratuite, decontarea deplasărilor în afara garnizoanei de reședință. În perioada în care nu participă la instruite sau la misiunii, rezerviștii primesc o remunerație de 30% din suma reprezentând solda de funcție în care sunt încadrați. Rezerviștii voluntari pot fi avansați în grad și pot primi recompense.

Pe de altă parte, rezerviștilor voluntari le este interzis să participe la greve, să exprime opinii politice, să participe la mitinguri și demonstrații, cu excepția activităților la care se participă în misiune.

Dacă sunt membri ai partidelor politice, organizații politice sau sindicate, rezerviștii voluntari pot rămâne în continuare în aceste formațiuni, însă nu au voie să desfășoare activități politice în unitatea militară.

Pe durara programului de instruite, rezerviștii beneficiază de solda pentru funcție, la care se adaugă solda gradului minim, care ajung undeva la 2000 de lei pe lună, plus mâncare și uniformă.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!