LOCAL | Sute de amenzi date de polițiștii botoșăneni în anul 2015

În anul 2015, în scopul prevenirii criminalităţii, poliţiştii botoşăneni au desfăşurat 6.373 intervenţii rapide la evenimente (altele decât apelurile 112), 908 acţiuni cu efective mărite, 8.888 controale directe şi 2.932 intervenţii la apeluri de urgenţă 112.

Poliţia continuă să fie cea mai solicitată structură M.A.I. de către cetăţeni.

Cu ocazia acestor acţiuni au fost descoperite 1091 infracţiuni, dintre care 926 în flagrant delict.

În zona instituţiilor de învăţământ au fost executate 5.773 activităţi, dintre care 4206 patrulări, 165 de acţiuni şi peste 1400 de participări la şedinţe şi alte întruniri pe linia prevenirii criminalităţii.

Au fost aplanate 6137 stări conflictuale, cu potenţial de a degenera în violenţe.

Tot în anul 2015, poliţiştii au participat la peste 430 de acţiuni destinate asigurării ordinii şi siguranţei publice cu prilejul organizării unor manifestări culturale, religioase, mitinguri, etc.

 

 1. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Prevenirea criminalităţii reprezintă o componentă importantă a intervenţiei poliţiei, fiind asumată atât de structura de cercetare şi prevenire a criminalităţii cât şi de structurile operative.

În anul 2015 au fost iniţiate/implementate următoarele program de prevenire a criminalităţii:

 • Programul de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 • Programul de prevenire a tâlhăriilor
 • Programul de prevenire a infracţiunilor de loviri şi alte violenţe ( iniţiat de I.P.J. Botoşani în colaborare cu ATOP – Consiliul Judeţean Botoşani.
 • în luna iulie 2015, în baza Programului de prevenire a accidentelor rutiere, a fost implementat Planul comun de activităţi privind prevenirea evenimentelor rutiere pe raza judeţului Botoşani. În acest sens, I.P.J. Botoşani a beneficiat de sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Botoşani prin A.T.O.P., fiind realizate materiale de susţinere a activităţilor de prevenire.

În scopul cunoaşterii dinamicii şi modalităţilor de manifestare a criminalităţii au fost elaborate de către ofiţerii de linie, 15 analize; de asemenea, s-au realizat 12 sondaje de opinie pentru identificarea riscului de victimizare, a incidenţei anumitor tipuri de infracţiuni şi pentru măsurarea gradului de siguranţă a cetăţenilor.

Sfera de acţiune în domeniul prevenirii delicvenţei juvenile şi a victimizării minorilor a inclus în anul 2015, peste 200 de activităţi în unităţile de învăţământ

din judeţ, abordarea fiind complexă: prevenirea implicării minorilor în fapte antisociale, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar, conştientizarea riscurilor consumului de substanţe interzise, siguranţa pe internet, adoptarea unei conduite rutiere fără risc, etc..

 1. CRIMINALITATEA STRADALĂ

În anul 2015, la nivelul I.P.J. Botoșani  au fost înregistrate 479 sesizări stradale, dintre care 421 au fost comise în mediul urban și 58 în rural.

Ponderea infracţiunilor stradale este reprezentată de faptele de furt (435), între care predominante sunt furturile din buzunare, cu 155 de fapte.

Tâlhăriile stradale sunt în scădere cu 48%.

 1. SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

Poliţiştii rutieri au desfăşurat în anul 2015, 303 actiuni, dintre care 15 împreună cu alte  structuri de poliţie și 8 în colaborare cu alte instituţii ori reprezentanţi ai societăţii civile.

Poliţiştii au constatat 442 infracţiuni privind circulația pe drumurile publice.

Au fost aplicate 41.721 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea normelor rutiere (între care peste 17.000 pentru nerespectarea regimului legal de viteză), fiind reţinute totodată în vederea suspendării/anulării 1.903 permise de conducere şi retrase 833 certificate de înmatriculare.

În anul precedent, poliţiştii rutieri au desfăşurat în mod constant activităţi preventive în rândul copiilor de toate vârstele, în încercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil şi de a preveni astfel în viitor victimizarea acestora prin accidente de circulaţie.

În unităţile şcolare sau în afara acestora, poliţiştii au desfăşurat 249 de activităţi pe teme de educaţie rutieră.

În anul 2015, principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave se referă la abateri săvârșite de pietoni, abateri ale conducătorilor de atelaje sau bicicliştilor, viteza nelegală sau neadaptată la condițiile de drum       şi neacordarea de prioritate vehiculelor.

 1. POLIŢIA DE PROXIMITATE ŞI SIGURANŢA COMUNITĂŢII

Activităţile poliţiştilor de proximitate au urmărit în principal obiectivele stabilite prin programele naţionale/locale de prevenire şi combatere a criminalităţii.

De asemenea, în anul 2015, aceştia au soluţionat 1.415 cauze penale, 1.421 de sesizări/ reclamaţii/ petiţii/ scrisori şi au constatat în flagrant  33 de infracţiuni.

 1. SIGURANŢA ÎN ŞCOLI

Siguranţa în şcoli constituie o prioritate permanentă pentru poliţiştii botoşăneni.

În anul 2015, 120 de poliţişti au acţionat, în medie, zilnic, în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, cu precădere în perioadele de începere/terminare a cursurilor.

În total, poliţiştii din cadrul diverselor structuri ale inspectoratului au iniţiat sau participat în anul 2015 la 403 şedinţe cu cadrele didactice şi părinţii elevilor şi la 625 de întâlniri cu elevii.

În urma activităţilor şi constatărilor proprii, au fost întocmite şi transmise 223 de informări către Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, reprezentanţii administraţiilor locale sau   altor instituţii.

În cursul anului 2015, au fost sesizate 51 de infracţiuni, comise în incinta unităţilor de învăţământ şi în zona adiacentă acestora.

Majoritatea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe s-au datorat apariţiei unor conflicte spontane între elevi, în timp ce furturile se referă în general telefoanele mobile sau alte bunuri lăsate nesupravegheate.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

 1. CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Modul de abordare a criminalităţii economico-financiare a constat în prioritizarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave din economia judeţului, obiectivul prioritar de acţiune fiind asigurarea unui climat de legalitate în sfera afacerilor.

Pe baza conceptelor de acţiune iniţiate de Poliţia de Investigare a Criminalității Economice și a planurilor de acțiune inițiate de la nivel central, pe domenii de activitate identificate cu risc ridicat, în urma analizei datelor şi informaţiilor existente, s-au organizat şi desfăşurat  116 acţiuni poliţieneşti şi un număr mare

de verificări directe, la toate fiind atraşi specialişti din cadrul instituţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fraudelor economico-financiare.

În cadrul acestor activități preventive, au fost descoperite 715 infracțiuni, aplicate 4.187 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.659.244 lei și confiscate/indisponibilizate bunuri în valoare de 1.302.434 lei.

 

 • Evaziunea fiscală

În perioada evaluată, poliţitşii au constatat 117 infracţiuni de evaziune fiscală, prevăzute de Legea nr. 241/2005.

Au continuat activitățile în conformitate cu Planul Judeţean Comun de Prevenire şi Combatere a Evaziunii Fiscale, iar în cele 5 domenii prioritare reglementate de H.C.S.A.T. 69/2010 specifice Județului Botoșani au fost înregistrate următoarele rezultate la nivelul Inspectoratului:

 • au fost indisponibilizate 1.712.725 bucăți țigarete şi 2.882 litri alcool;
 • au făcut obiectul măsurilor asiguratorii bunuri în valoare de 12.012.056 lei;
 • 21 persoane au fost cercetate în stare de reținere, 5 persoane în stare de arest/sub control judiciar;
 • au fost aplicate 1.822 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.216.150 lei.
 • Contrabanda

În cadrul acţiunilor oganizate și coordonate pe linia combaterii contrabandei, a traficului și comerțului ilegal cu țigarete sau alte bunuri, au fost constatate 285 de infracțiuni.

În cauzele penale instrumentate, au fost indisponibilizate 1.456.360 (72.818 pachete) şi 14 autovehicule folosite la săvârşirea faptelor de contrabandă.

Pentru combaterea traficului și comerțului ilegal cu țigarete, au fost aplicate 958 sancțiuni contravenționale prevăzute de Legea nr. 12/1990, în valoare de 383.600 lei și s-a dispus confiscarea a 158.280 (7.914 pachete) de provenienţă Republica Moldova şi Ucraina.

 1. CRIMINALITATE GRAVĂ, COMISĂ CU VIOLENȚĂ

În anul 2015 s-a acordat o atenţie deosebită activităţii de prevenire şi combatere a infracţiunilor de mare violenţă, cât şi soluţionării cauzelor privind infracţiuni contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanei.

Au fost depuse toate diligenţele necesare pentru cunoaşterea permanentă a evoluţiei fenomenului infracţional pe linie de violenţă, evaluându-se în mod constant situaţia operativă şi identificându-se cauzele şi condiţiile concrete care au generat şi favorizat comiterea de fapte grave, cu violenţă, în aşa fel încât să poată fi stabilite măsuri eficiente de prevenire.

Criminalitatea de mare violenţă reprezintă 0,13 % din infracţiunile judiciare sesizate şi 0,35% din totalul infracţiunilor contra persoanei.

Infracţiunile sesizate contra persoanei

Au fost sesizate 3.419 infracțiuni contra persoanei, reprezintând 39,80% din cele de natură judiciară. Ponderea cea mai mare o ocupă lovirile sau alte violenţe (65,77%), infracţiuni care se află pe un trend descendent.

 1. REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ce se produc la regimul armelor, muniţiilor, explozivilor, substanţelor periculoase şi fitosanitare, poliţiştii au executat în anul precedent, 35 de acţiuni şi au efectuat numeroase controale la unităţi şi persoane fizice care deţin legal armament şi muniţie, în vederea verificării modului şi condiţiilor de asigurare a securităţii armelor şi a bonităţii judiciare şi comportamentale a deţinătorilor.

Au fost constatate 32 de fapte contravenţionale şi aplicate amenzi în cuantum total de  4.901 lei.

În anul 2015 nu au existat evenimente deosebite, cum ar fi furturi de armament şi muniţii, fapte grave cu violenţă comise cu arme, explozivi sau substanţe periculoase.

 1. INFRACŢIONALITATEA ÎN DOMENII SPECIFICE

Silvicultură

În anul 2015, activitatea structurilor responsabilizate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii şi a personalului silvic, în

scopul menţinerii integrităţii fondului forestier naţional, s-a desfăşurat conform planurilor întocmite la nivelul inspectoratului, care au la bază Planul comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice „Scutul Pădurii 2015”  al M.A.I. – I.G.P.R..

Poliţiştii au organizat şi executat peste 850 de acţiuni şi controale la fondurile silvice, în pieţe, târguri, oboare, precum şi pe căile de comunicaţie.

Au fost verificate 26 de instalaţii autorizate de debitat material lemnos şi peste 800 de mijloace de transport.

În anul 2015 au fost înregistrate 54 de sesizări penale privind infracţiuni silvice  şi au  fost constatate 166 de contravenţii la legislaţia silvică, aplicându-se amenzi în cuantum total de 210.000 lei.

Piscicultură

În scopul prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, în anul precedent, s-au organizat şi executat 124 de acţiuni în amenajările piscicole, pe cursurile de apă, în pieţe, târguri, oboare, precum şi pe căile de comunicaţie.

Poliţiştii au identificat şi ridicat  183 plase de pescuit precum şi 60 alte unelte de pescuit deţinute ilegal.

 

 

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close