LOCAL | Sute de acțiuni desfășurate de către polițiștii botoșăneni și peste 12 mii de infracțiuni sesizate, în anul 2017

Prin activităţile desfăşurate în anul 2017,  structurile Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani au urmărit asigurarea unui serviciu public de calitate, fiind dezvoltate patru componente esenţiale, care au constituit, de altfel, obiectivele perioadei supuse analizei.

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE ÎN ANUL 2017

  1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea persoanei şi a patrimoniului, siguranţa stradală şi cea rutieră, precum şi siguranţa transporturilor.
  2. Prevenirea şi combaterea infracţionalităţii organizate şi transfrontaliere, destructurarea grupurilor/grupărilor infracţionale.
  3. Asigurarea climatului de legalitate mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupţiei, contrafacerii de mărfuri, a infracţiunilor din domeniul achiziţiilor publice, precum şi prin protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene.
  4. Asigurarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare şi informaţionale necesare dezvoltării şi menţinerii capacităţii operaţionale a I.P.J. Botoșani.

SIGURANŢA CETĂŢEANULUI ŞI EVOLUŢIA FENOMENULUI INFRACŢIONAL

Activitatea de menţinere a ordinii şi siguranţei publice pe raza judeţului Botoşani a avut ca obiectiv general dezvoltarea şi adaptarea funcţională a capacităţii poliţiei de a răspunde cât mai bine aşteptărilor cetăţenilor în asigurarea climatului de siguranţă publică, menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale, prevenirea şi combaterea criminalităţii, desfăşurarea de activităţi într-un sistem integrat şi într-un mediu comun de operare a structurilor M.A.I. şi a altor autorităţi de securitate şi ordine publică, precum şi cercetarea şi soluţionarea infracţiunilor.

Pentru punerea în aplicare a acestei concepţii şi a măsurilor de menţinere a ordinii şi siguranţei  publice,  creşterea siguranţei cetăţeanului, prevenirea criminalităţii stradale, prevenirea şi combaterea infracţiunilor comise cu violenţă, prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri stradal, au fost desfăşurate 277 acţiuni  cu efective mărite, 3.338  controale directe și 277  participări la măsuri de ordine cu ocazia adunărilor publice.

De asemenea au fost planificate și executate 8 razii.

PREVENIREA CRIMINALITĂŢII

Pornind de la evoluţia situaţiei operative, în vederea asigurării ordinii publice și a siguranței cetățeanului, precum şi în baza Priorităţilor Poliţiei Române în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii în anul 2017, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Botoşani a iniţiat începând cu luna februarie 2017, programe locale de prevenire a criminalităţii, după cum urmează:

–  Programul local „Prevenirea victimizării persoanelor prin accidente rutiere”

–  Programul local de prevenire a delicvenţei juvenile şi victimizării minorilor – parte componentă a priorităţii naţionale „Delicvenţa juvenilă şi victimizarea minorilor”

–     Programul local pentru prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului.

Aceste activităţi au fost desfăşurate în mod conex şi cu efective ale  Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „General de Brigadă Tudor Luchian”care au derulat activităţi specifice pentru prevenirea violenţei cu ocazia compeţiilor şi manifestărilor sportive, prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice şi prevenirea delincvenţei juvenile şi violenţei în instituţiile de învăţământ.

A continuat de asemenea implementarea Campaniei de prevenire a violenţei în familie „Aripi Frânte” (începută din 2016).

În  vederea  prevenirii victimizării persoanelor prin accidente rutiere și  combaterii  principalelor  cauze  frecvent  generatoare  de  accidente  de  circulatie,  cât  și  pentru  îmbunătățirea  stării  de  ordine  și  disciplină  în  trafic,  la  nivelul  întregului  judet,  efectivele de  poliție  rutieră  au  executat  272 de  acțiuni,  din care  20  împreună  cu  alte  formațiuni  de  poliție  sau  în  colaborare  cu  alte  instituții  ori  reprezentanți  ai  societății  civile.

Pentru prevenirea furturilor de animale şi păsări, în perioada analizată au fost organizate 54 de acţiuni, precum şi peste 700 de controale, la care au participat lucrători de profil din cadrul Direcţiei Sanitar – Veterinare Botoşani, urmărindu-se legalitatea transporturilor şi comercializării animalelor vii, a cărnii şi a produselor din carne.  Cu această ocazie au fost controlate peste 400 de mijloace auto ce transportau animale vii, aplicându-se 180  de sancţiuni contravenţionale.

În cursul anului 2017 au fost desfăşurate acţiuni în cooperare cu personalul silvic, ÎN SCOPUL prevenirii şi combaterii tăierilor ilegale de material lemnos, pentru menţinerea integrităţii fondului forestier naţional. Astfel, au fost efectuate 83 acțiuni, 866 controale şi  343 controale la obiective.

În cadrul acestor activități preventive desfăşurate în cooperare, lucrătorii serviciului de profil au constatat 266 infracțiuni,  au aplicat  692  sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.509.970 lei și confiscat/indisponibilizat bunuri în valoare de 663.982 lei.

În cadrul acțiunilor și controalelor executate au fost controlate și 4.156 de vehicule, inclusiv atelaje hipo, fiind constatate 145 de contravenţii la legislaţia silvică, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare totală de 214,95 mii lei și s-a dispus confiscarea a 1231,44 mc material lemnos în valoare de 340,16 mii lei.

În conformitate cu Planul național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, la începutul anului 2017 polițiștii de proximitate au avut în responsabilitate 496 unități de învățământ din care: 37 licee, 295 şcoli generale şi 164 grădiniţe.

De asemenea, poliţiştii de proximitate şi cei de la posturile de poliţie comunale au participat la 466 şedinţe în școli cu cadrele didactice, părinţi şi elevi.

Tot în scop preventiv, au fost organizate  185  acţiuni pe bază de plan, respectiv:

–     42 pentru prevenirea absenteismului şcolar;

–     35 pentru respectarea regimului circulaţiei rutiere;

–     108 alte acţiuni

CRIMINALITATEA STRADALĂ

În anul  2017, la nivelul I.P.J. Botoșani s-au înregistrat cu 3,27% mai puţine sesizări de acest fel faţă de anul anterior.

Pentru reducerea infracționalității stradale, în anul 2017 au fost organizate micro-acţiuni prin concentrarea şi suplimentarea dispozitivului de ordine şi siguranţă publică pe un anumit interval orar într-una din zonele cu risc criminogen (Parcul Tineretului, Centrul Vechi, Griviţa, Primăverii), instituindu-se patrule pedestre şi auto cu participarea efectivelor din cadrul IJJ Botoşani şi Poliţiei Locale Botoşani.

De asemenea, pe parcursul anului 2017 au fost dispuse măsuri de redimensionare a dispozitivului de siguranță publică din mediul rural, în baza unor modalități de acțiune adaptate situației operative de la nivelul fiecărei structuri, împrejurare în care activitatea de patrulare intercomunală a fost extinsă la nivelul întregului județ, în permanență pe raza județului existând în serviciu cel puţin 20 patrule.

SIGURANŢA TRAFICULUI RUTIER

În anul 2017 poliţiştii rutieri au constatat si sancționat 30.657 (+ 2,43% faţă de anul 2016 ) abateri contraventionale la regimul circulaţiei, dintre care 15.961 ( + 4,25%) au fost privit nerespectarea regimului legal de viteză.

Au fost reținute 2.148 permise de conducere  (+14,43% faţă de 2016 ), din care 1.700 (+16,75%) în vederea suspendarii  exercitarii  dreptului  de  a  conduce  autovehicule.

Un număr de 153 permise de conducere (+11,67%) au fost anulate şi 3 (- 40%) permise au fost retrase din motive medicale. Alte 292 permise de conducere au fost reţinute pentru producerea de accidente rutiere.

S-a  procedat  la  retragerea  temporară  a  685 (-8,54%)  certificate  de inmatriculare faţă în perioada de comparaţie.

În  cadrul  activitaților  de control  și  supraveghere  a  traficului  rutier,  la  nivelul  întregului județ, efectivele de poliție rutieră au descoperit și instrumentat 808   infracțiuni (- 1,10% faţă de 2016), dintre care 322 (- 19,29%) la  regimul circulației și 486 (+ 11,79%)  de altă natură.

În ceea ce priveşte accidentele de circulație în perioada analizată, comparativ cu anul 2016, au fost înregistrate 144 de accidente grave (+11,62%), soldate cu decesul a 24 de persoane (-22,58%) şi rănirea gravă a altor 139 (+17,79%). De asemenea, au fost înregistrate 362 (-0,54%) de accidente uşoare, în urma cărora au fost rănite uşor 455 de persoane (+2,28%).

Tot în anul precedent, poliţiştii rutieri au desfăşurat în mod constant activităţi preventive în rândul copiilor de toate vârstele, în încercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil şi de a preveni astfel în viitor victimizarea acestora prin accidente de circulaţie.

În unităţile şcolare sau în afara acestora, poliţiştii au desfăşurat 272 de activităţi pe teme de educaţie rutieră.

COMBATEREA CRIMINALITĂŢII

Numărul total al infracţiunilor sesizate a  fost în anul 2017, de 12.369.

CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Prioritatea poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice a fost asigurarea unui climat de legalitate mediului de afaceri şi protecţia bugetului general consolidat, prin combaterea evaziunii fiscale în toate sectoarele economice, având în vedere cu predilecţie fraudele intracomunitare şi fraudele care se comit cu ocazia achiziţiei, importului, producţiei, transportului şi comercializării produselor accizate (carburanţi şi uleiuri minerale, tutun, alcool, etc), precum şi infracţionalitatea specifică achiziţiilor publice.

În perioada analizată, la nivelul Inspectoratului, sesizările penale având ca obiect infracţiuni prevăzute de Legea nr. 241/2005 modificată ,au cunoscut scădere cu 29,03%, iar din punct de vedere al finalităţii judiciare, într-un număr de 7 cazuri au fost formulate propuneri de sesizare a instanţei de judecată.

În urma activităţilor de combatere a contrabandei cu tutun, au fost constatate 503 infracțiuni, fiind indisponibilizate 1.123.864 țigarete (56.193,2 pachete). 9 persoane au fost cercetate în stare de reținere, iar față de alte 9 au fost dispuse alte măsuri preventive.

CRIMINALITATEA JUDICIARĂ

În ceea ce priveşte criminalitatea judiciară, ponderea acestei categorii o reprezintă infracțiunile de lovire sau alte violențe (65% din fapte). Cu privire la acestea arătăm că sunt comise, în majoritate, pe fondul consumului de alcool și/sau al unor conflicte spontane, fiind caracterizate de lipsa unei rezoluții infracționale premeditate.

Infracţiunile de mare violenţă înregistrează o scădere de la 9 la 7(-28,57%) fapte şi nu s-au produs pe fondul unor reglări de conturi sau la comandă.

Furturile din locuinţe au înregistrat o scădere cu -6.43%, iar cele din societăţi comerciale cu -10.59%.

REGIMUL ARMELOR, MUNIŢIILOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi a altor fapte antisociale ce se produc la regimul armelor, muniţiilor, explozivilor, substanţelor periculoase şi fitosanitare, poliţiştii au executat în anul precedent acţiuni şi au efectuat numeroase controale la unităţi şi persoane fizice care deţin legal armament şi muniţie, în vederea verificării modului şi condiţiilor de asigurare a securităţii armelor şi a bonităţii judiciare şi comportamentale a deţinătorilor.

Pe linie de arme/cinegetic în cursul anului 2017, au fost desfășurate activități specifice în cadrul a  4 acțiuni coordonate de DAESP, fiind constatate în total 63 de  infracțiuni.  De asemenea, au fost aplicate 24 sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.800 lei, la regimul armelor și 4 sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.750 lei, la regimul cinegetic.

Ca măsură complementară, au fost ridicate în vederea confiscării, 12 arme letale, 18 arme neletale și 775 elemente de muniție. Totodată, s-a procedat și la ridicarea în vederea casării a unui număr de 5 arme letale, 10 arme neletale și 20 elemente de muniție.

CAZIER JUDICIAR, STATISTICĂ ȘI EVIDENȚE OPERATIVE

Principala preocupare a lucrătorilor din cadrul serviciului a fost evidenţierea corectă a situaţiei operative complexe din judeţ, urmărind perfecţionarea activităţii, conform dispoziţiilor şi normelor metodologice privind modul de implementare şi exploatare a situaţiilor statistice, precum şi a dispoziţiilor ulterioare.

Dintre activitățile desfășurate în cursul anului 2017, exemplificăm emiterea a 43.126 certificate de cazier judiciar  persoanelor fizice.

Cunoaşterea realităţilor din societate şi sporirea implicării cetăţenilor alături de poliţie în combaterea fenomenului infracţional, vor permite Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoșani să aplice cele mai bune practici, realizând punţi de legătură cu toate instituţiile statului abilitate în realizarea justiţiei.

Diminuarea şi controlul fenomenului infracţional, reacţia promptă la solicitările cetăţenilor, protejarea intereselor legale ale acestora şi sporirea încrederii publice constituie deziderate ale activităţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani.

În pofida unor inerente dificultăţi, a dinamicii şi noilor valenţe ale fenomenului infracţional, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Botoșani a demonstrat că deţine potenţialul necesar asigurării spaţiului de justiţie, libertate şi securitate conform normelor europene, legea şi onoarea aflându-se pe primul loc în ierarhia valorilor de conştiinţă şi acţiune ale poliţistului, alături de responsabilitate, profesionalism, transparenţă şi integritate.

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close