Important

LOCAL | Protocol de Colaborare între Poliția Locală şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoșani

În conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/1992, privind protecţia consumatorilor, republicată, ale H.G. nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi ale art. 10 din Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale, republicată, în data de 13.03.2019, a fost semnat Protocolul de Colaborare între Poliția Locală Botoșani şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoșani.

În baza Protocolului de Colaborare, cele două părți convin să colaboreze pe baza de parteneriat activ, urmărind soluționarea problemelor de interes comun: respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor și a combaterii actelor și faptelor de comerț ilicit pe teritoriul municipiului Botoșani.

Colaborarea celor două instituţii publice se va concretiza prin efectuarea în comun a unor acţiuni/controale şi derularea schimbului reciproc de informaţii, pentru prevenirea şi combaterea încălcării normelor legale din domeniul protecţiei consumatorilor pe de o parte şi a actelor de comerţ, pe de altă parte.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!