Important

LOCAL | Moldoveni valoroși de peste Prut, cetăţeni de onoare ai comunei George Enescu

La propunerea Fundaţiei „NICOARĂ” Botoşani, duminică 6 septembrie 2015, la Casa memorială George Enescu, la ora 13.00, se va desfășura ceremonia de acordare a titlului de cetăţean de onoare al comunei George Enescu, jud. Botoşani, următoarelor personalităţi din Republica Moldova :

Nicolae Botgros – un magician al viorii, care conduce din 1978 Orchestra de Muzică Populară LĂUTARII din Chişinău, considerată cea mai bună orchestră de gen din întreg arealul românesc, pentru măiestria deosebită în interpretarea la vioară a melodiilor populare româneşti şi neobosita preocupare de a rămâne un autentic şi neîntrecut staroste de lăutari ;

Vasile Iovu –  primul naist profesionist din stânga Nistrului şi primul profesor la clasa de nai a Academiei de Muzică din Chişinău, autorul primei Metode de nai destinate învăţământului mediu şi universitar    – profesor universitar, instrumentist de excepţie la nai, compozitor, fiind decorat în luna mai a acestui an de Preşedintele României cu Ordinul MERITUL CULTURAL în grad de ofiţer al României – în semn de înaltă apreciere pentru întreaga activitate artistică şi în mod deosebit pentru măiastra interpretare a rapsodiilor enesciene la nai ;

Constantin Rusnac – compozitor cu renume în arealul românesc, cântecele şi compoziţiile sale fiind publicate în diverse culegeri antologice şi colective. Profesor universitar, a fost rectorul Conservatorului de Stat Gavril Musicesu din Chisinău, Prim-vicepreşedinte al ministrului culturii din Rep. Moldova şi în prezent Secretar General al Uniunii Compozitorilor din Moldova, Secretar General al Comisiei Naţionale a Rep. Moldova pentru UNESCO şi din anul 2010 este Preşedintele Consiliului Naţional Delfic. Activitatea sa compoziţională este bogată şi diversă, remarcându-se prin creaţii muzicale pentru copii, compoziţii de muzică uşoară şi simfonică, având creaţii deosebite închinate idolului său – George Enescu ;

Iulian Filip – scriitor, jurnalist, dramaturg din Rep. Moldova, doctor în sectorul de folclor al Secţiei de etnografie şi studiul artelor de la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. A ocupat diverse funcţii administrative la Ministerul Culturii din Moldova şi şef al Direcţiei de Cultură a Primăriei Chişinău şi, în acelaşi timp, jurnalist şi reporter la Radioteleviziunea din Moldova, prilej cu care şi-a adus o contribuţie remarcabilă la difuzarea şi popularizarea creaţiilor enesciene în Basarabia. În semn de înaltă preţuire a abnegaţiei şi dăruirii cu care a contribuit la formarea tinerei generaţii din Republica Moldova, pentru implicarea constantă în promovarea limbii române şi a valorilor democratice în spaţiul românesc dintre Nistru şi Prut, la data de 25.11.2014 a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional SERVICIUL CREDINCIOS – în grad de ofiţer.

Acţiunea face parte din programul proiectului cu denumirea DIALOG MOLDAV, cofinanţat de Consiliul Judeţean Botoşani în baza contractului de finanţare nerambursabilă din fonduri ale bugetului Judeţului Botoşani pentru activităţi nonprofit, de interes judeţean, domeniul cultură cu nr.8979 din 2 iunie 2015.

După ceremonia de acordarea a titlului de cetăţean de onoare, va avea loc în sala Căminului cultural din localitate un spectacol susţinut de maeştrii Nicolae Botgros, Vasile Iovu, Constantin Rusnac şi solista Natalia Tanasciuc din Chişinău, precum şi de Grupul Folcloric VATRA Botoşani.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!