LOCAL | IPJ Botoșani organizează concurs pentru funcția de șef de post în două comune

În conformitate cu prevederile art. 27^ 35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului, ale Ordinului MAI nr.140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, ambele cu modificările şi completările ulterioare și adresa  I.G.P.R –  D.M.R.U nr. 316.244 din 16.07.2019 privind demararea procedurilor de concurs pentru unele posturi  de conducere vacante de la nivelul IPJ Botoșani;

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, cu sediul în Municipiul Botoşani, str. b-dul Mihai Eminescu nr.57,organizează C O N C U R S pentru ocuparea  funcției vacante de șef post  I la Postul de Poliție Comunal Călărași și Postul de Poliție Comunal Trușești din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Hlipiceni, cu recrutare din sursă internă (agenți de poliţie).

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 • să fie agenți de poliție, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 • nu sunt cercetați disciplinar, nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de aceștia nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală;
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin ,,bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu.
 • să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului:
 • să dețină/să obţină autorizație de acces la informaţii clasificate, clasa „Secret de serviciu”, nivelul „ Secret de Serviciu”, conform prevederilor legale în vigoare;
 • să dețină/să obţină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • să dețină/ să obțină aviz rutier,conform prevederilor legale în vigoare;
 • să dețină permis de conducere categoria „B”;
 • să dețină gradul profesional de minim agent de poliție.

În conformitate cu prevederile art. 22, alin. 1 lit. (d), din Anexa nr.3 la O.M.A.I. nr. 140/2016, privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, fişele posturilor scoase la concurs pot fi consultate de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Concursul va avea loc la data de 05.12.2019, începând cu ora 10.00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani și va consta în susținerea unei probe unice de selecție,respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio şi/sau video.

Interviul pe subiecte profesionale are drept scop aprecierea cunoştinţelor profesionale, precum şi a aptitudinilor, abilităţilor, atitudinilor şi motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor postului, în acord cu tematica şi bibliografia de concurs.

Evaluarea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10 (1 punct se acordă din oficiu). Nota de promovare este minim 7,00, fiind declarat „Admis ” candidatul care are nota cea mai mare la interviul structurat pe subiecte profesionale.

Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs/examen şi se trec în borderou.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire.

În situaţia în care mai  mulţi candidaţi obţin aceeaşi notă, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs.

Dacă mai mulţi candidaţi au aceeaşi vechime în specialitatea postului scos la concurs, este declarat „admis” candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului scos la concurs.

Poliţistul nemulţumit de rezultatul obţinut la interviul structurat pe subiecte profesionale poate formula contestaţie, o singură dată, în termen de 24 de ore de la afişare. Eventualele contestaţii se depun în 24 de ore după afişare, la secretariatul Serviciului Resurse Umane din I.P.J. Botoşani şi se soluţionează, în 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, de către comisia constituită în acest scop. Candidaţii pot contesta numai notele la propriul interviu.

Nota acordată după soluţionarea contestaţiei la interviul structurat pe subiecte profesionale este definitivă.

Rezultatul  final al  concursului, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare la avizierul unității și prin postare pe pagina de internet a I.P.J.  Botoșani,  www.bt.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, după finalizarea etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.

 

Înscrierile se fac personal, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoșani din municipiul Botoșani , bdul Mihai Eminescu, nr. 57 , în zile lucrătoare, pe baza dosarului de recrutare, depus în volum complet, până la data de  12.11.2019(inclusiv), ora 15.00.

 

Cu ocazia înscrierii, candidaţii vor depune într-un dosar plic următoarele documente:

 1. cererea de înscriere (Anexa nr.1)
 2. CV –ul (  Anexa nr.2)
 • copii ale actului de identitate și permisului de conducere ;
 1. copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului ( diplomele vor fi însoțite şi de foile matricole sau suplimentelor acestora);
 2. declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare( Anexa nr.3);
 3. adeverinţa care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ, eliberată de medicul de unitate cu menţiunea „apt funcţii de conducere”;
 4. Candidaţii care nu sunt încadraţi în Inspectoratul de Poliţie Judeţean Botoşani, pe lângă documentele sus-menţionate, vor prezenta şi o adeverinţă emisă de structura de resurse umane competentă, din care să rezulte că nu sunt cercetaţi disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare, nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală faţă de aceștia, precum şi calificativele obţinute la ultimele două evaluări anuale de serviciu, vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei și gradul profesional deținut.

Candidații vor prezenta cu ocazia înscrierii și depunerii dosarului de recrutare și originalul documentelor menționate mai sus, copia acestor documente urmând a fi certificată pentru conformitate cu originalul şi semnată de personalul Serviciului Resurse Umane şi de către candidat. Originalul documentelor se restituie candidatului.

Sunt acceptate şi copii legalizate ale documentelor de studii, dacă acestea sunt prezentate din iniţiativa candidatului.

Atenţie! La concurs pot participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite.

Candidaţii care nu îndeplinesc cumulativ condiţiile stabilite în prezentul anunţ, nu pot participa la concurs .

Comisia de concurs va analiza candidaturile, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea desfășurării probei de concurs , urmând a se pronunţa cu privire la validarea/invalidarea acestora.

Lista candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afişează de către secretarul comisiei de concurs la avizierul unității şi se postează pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean  Botoșani ( www.bt.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs ), cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de desfăşurarea probei de concurs.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se va desfăşura la Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne – Bucureşti, str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, la o dată ce se va comunica, în timp util, candidaţilor.

Tematica şi bibliografia, întocmite prin grija Comisiei de concurs, precum și graficul de desfășurare a concursului, constituie anexă la prezentul anunţ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani la telefon 0231/507.168 int. 20168..

 

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close