Local

LOCAL | Încep înscrierile în clasa I. Vezi de când!

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016 inclusiv, care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi ai căror părinţi solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculaţi, doar pentru anul şcolar 2016-2017, în clasele deja existente, pe locurile disponibile.
Informaţiile cu privire la locurile disponibile la clasa I sunt puse la dispoziţia părinţilor de către unităţile de învăţământ prin afişare la sediul acestora şi pe site-ul propriu, precum şi prin publicarea pe site-ul inspectoratului şcolar.
Perioada de înregistrare a solicitărilor de înscriere în clasa I a copiilor care îndeplinesc condiţiile menţionate este 22 februarie-28 februarie 2016.
Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I se face direct la unitatea de învăţământ, neexistând posibilitatea completării on-line. În solicitările părinţilor/ tutorilor/ reprezentanţilor legali se va menţiona cauza amânării înscrierii în învăţământul primar.
Părintele poate depune o singură solicitare, fie la şcoala de circumscripţie, fie la o altă şcoală din lista unităţilor de învăţământ cu locuri disponibile, urmând ca inspectoratul şcolar să avizeze datele, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinţilor şi să le trimită spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 4 martie 2016.
Dacă, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor depăşeşte numărul locurilor disponibile, atunci înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 martie-16 martie 2016. Inspectoratul şcolar va elabora, în acest caz, o procedură specifică în vederea departajării, prioritate având criteriul apartenenţei la circumscripţia şcolară, a declarat profesor Mihaela Huncă, inspector şcolar general.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!