ImportantLocal

LOCAL | Excedent de puieţi în pepinierele Direcţiei Silvice Botoşani

Direcția Silvică din Botoșani are o suprafaţă destinată pepinierelor silvice de 34,1 ha în care se produc anual aproximativ 1,5 milioane puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari.

Cele mai mari pepiniere silvice unde se produc puieţii sunt la Cotu Copalău, Guranda şi Rădăuţi Prut. Aici se produc o gamă largă de puieţi forestieri gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, arţar, mălin, mojdrean, sânger, sălcioară, lemn câinesc, amorfă.

În această primăvară, în pădurile județului se vor planta peste 1,4 milioane de puieţi, majoritatea fiind asiguraţi din pepinierele proprii, unde se înregistrează un excedent de 97 mii puieţi. Excedentul de puieţi este destinat valorificării la populaţie, agenţi economici şi instituţii.

Până acum Direcția Silvică Botoșani a livrat la Direcţia Silvică Vaslui 5 mii de puieţi de salcie şi a vândut populaţiei peste 8 mii de puieţi de salcâm

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!