Important

LOCAL | Delicte silvice sancționate de polițiști

În anul 2015, activitatea structurilor responsabilizate pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale îndreptate împotriva pădurii şi a personalului silvic, în scopul menţinerii integrităţii fondului forestier naţional, s-a desfăşurat conform planurilor întocmite la nivelul inspectoratului, care au la bază Planul comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice „Scutul Pădurii 2015”  al M.A.I. – I.G.P.R..

Poliţiştii au organizat şi executat peste 850 de acţiuni şi controale la fondurile silvice, în pieţe, târguri, oboare, precum şi pe căile de comunicaţie.

Au fost verificate 26 de instalaţii autorizate de debitat material lemnos şi peste 800 de mijloace de transport.

În anul 2015 au fost înregistrate 54 de sesizări penale privind infracţiuni silvice  şi au  fost constatate 166 de contravenţii la legislaţia silvică, aplicându-se amenzi în cuantum total de 210.000 lei.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!