AdministratieJudet

LOCAL | Astăzi, şedinţă de Consiliu Judeţean. Vezi ordinea de zi!

Consilierii judeţeni se întrunesc, astăzi, de la ora 10.00, în şedinţă ordinară.

Iată proiectele de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Botoșani.
2. Proiect de hotărâre privind acordul proprietarului pentru obţinerea autorizaţiei de construire în vederea intrării în legalitate a lucrărilor efectuate pentru amplasarea Instalaţie de alimentare şi distribuţie a gazului petrolier lichefiat (G.P.L.), pe terenul (PC 234) care aparţine domeniului public al judeţului Botoşani, aflat în administrarea Sanatoriului de Neuropsihiatrie Podriga.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat al Județului Botoșani în domeniul public al acestuia și concesionarea lor către S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitare şi amenajare teren Lacul cu nuferi Ipotești, comuna Mihai Eminescu.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale în cadrul U.A.M.S. Suharău, județul Botoșani
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului de burse acordate pentru învăţământul special în anul şcolar 2015 – 2016, din bugetul propriu județean.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului şi proiectului de management câştigător pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani – instituţie publică de cultură din subordinea Consiliului Județean Botoșani.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru curse regulate speciale.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de defalcare şi facturare a cantităţilor de apă potabilă în condominii
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu judeţean cu suma de –14.473,00 mii lei şi al bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii cu suma de +9.167,00 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli pe anul 2015.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!