EvenimentImportant

LOCAL | Astăzi s-a dat startul Lunii Plantărilor la Botoșani – FOTO&VIDEO

În această  primăvară vor fi plantați peste 749 mii de puieţi din care 724 mii provin din pepinierele  proprii,  iar 25 de mii sunt  din  transfer de  la direcţiile  silvice  vecine.

De asemenea se va  livra un număr de 62 mii de  puieţi de  salcâm şi  42 mii de   puieţi de  paltin  la  Direcţia Silvică Suceava.

Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, o perioadă în care prin acțiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societății și la calitatea mediului în care trăim.

Acţiunile silvice care se desfăşoară în această perioadă de către Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale,  igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu  participare diversă şi în special a generației tinere.

Fondul forestier actual al judeţului Botoșani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut,  respectiv Siret.

Pe total, în administrarea  Direcţiei Silvice Botoșani se află 48577 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,  34577 ha sunt proprietate publică a statului (71 %) iar 14000 ha (29%) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar.

 Regenerarea pădurilor în anul 2019

Regenerarea  pădurilor  este una  dintre activităţile  prioritare ale  Direcţiei  Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului ne-am propus efectuarea în acest an a lucrărilor de regenerare pe o suprafață de 250 ha, din care 115 ha împăduriri integrale și 135 ha prin regenerarea naturală,  în urma efectuării tăierilor de racordare în suprafetele regenerate sub masiv sau în urma tăierilor în crîng. De asemenea, pentru consolidarea regenerărilor declanșate în anii anteriori, vom efectua completări pe o suprafață de  59 ha, plantaţiile mai vechi fiind afectate atat de pierderi normale, cat şi de calamităţile  naturale (seceta, inundații) din  anul  trecut.

Suprafeţe mai mari de împăduriri în această primăvară sunt suprafeţele de pe care s-au  exploatat  arboretele de molid şi frasin afectate de uscare în anii trecuţi datorită unor cauze care nu au putut fi prevenite, respectiv :

  • Zona Runc – Bahlui, com. Frumuşica – 21 ha, din cadrul S. Flămânzi
  • Tudora – 3 ha şi  Mesteacăn – 4 ha,  din cadrul  S. Mihai  Eminescu
  • Havârna, com. Havârna – 6 ha şi Bajura – Darabani – 5 ha, din cadrul  S. Darabani
  • Suharău, com.Suharău – 5 ha, din cadrul O.S.Dorohoi
  • Coştiugeni – Mășcăteni, com. Albeşti – 8 ha şi  Bădiuţi -Butuc, com. Ştefăneşti – 4 ha, din cadrul  S.Truşeşti.

Derularea în bune condiții a activității de regenerare a pădurii presupune existența în același timp a trei tipuri de resurse: materiale, umane și financiare.

Resurse materiale – Pepiniere silvice

Pepinierele silvice însumează în cadrul județului o suprafață de 25 ha și produc anual  aproximativ un milion de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Gama este foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condițiilor climatice zonale  precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali de tuie, buxus, salcie creaţă, molid, tisa, brad, duglas.

Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2019 ne-am propus înființarea de culturi noi pe o suprafață de 240 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 115 ari și butășirea speciilor de plop si salcie pe o suprafață de 125 ari.

Semănăturile de primăvară le vom face cu salcâm, frasin,  plop alb,  ulm şi  sălcioară, urmând ca în toamnă să completăm necesarul cu specii de cvercinee, fag, paltin, tei, cireș.

Avem trei pepiniere silvice  mai mari (Rădăuţi  Prut – O.S. Darabani,  Guranda – O.S. Truşeşti,  Cotu  Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de  irigat  moderne, care  au   consum  redus  de  apă şi eficienţă  sporită și care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea  culturilor şi  de scoatere (recoltare)  a puieților.

Avem un excedent de 187  mii puieţi  forestieri (77  mii  salcâm, 13 mii stejar roşu , 2 mii de  nuc comun, 1 mii  de  salcie, 4 mii plop e.a.,  19 mii de  cireş, 26 mii frasin de pennsylvania, 4 mii  de ulm, 5 mii de măceş, 10 mii de sânger, 26 mii de  sălcioară şi 2 mii de lemn câinesc) precum și de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, salcie creaţă, molid, tisa, brad, duglas etc.) pe care îi oferim spre valorificare populației sau operatori economici pentru utilități diferite ( împădurirea terenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii

si a altor spații verzi, etc.).

Valorificarea excedentului de puieți  se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanele fizice.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share This Article:

close

error: Alert: Content is protected !!