LOCAL | Amenzi de zeci de mii de lei aplicate angajatorilor botoșăneni de inspectorii ITM

În primul semestru al anului 2020, activitatea compartimentului Control Relaţii de Muncă s-a desfăşurat conform tematicii de control aprobată prin Programul propriu de acţiuni al ITM Botoşani şi a legislaţiei muncii în domeniul relaţiilor de muncă, în baza programărilor lunare stabilite.

De la începutul anului, inspectorii de muncă au efectuat controale la un număr total de 371 agenţi economici, cu 18.641 salariaţi, dintre care 9.822 femei şi 8 tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Unui număr de 26 de angajatori verificaţi li s-au aplicat 39 de sancţiuni contravenţionale, după cum urmează: 22 de amenzi în valoare totală de 276.000 lei şi 17 avertismente. Au fost dispuse 560 măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate în timpul controalelor şi consemnate în procesele-verbale de control.

Conform Programului propriu de acţiuni, în primul semestru al anului 2020 inspectorii de muncă au verificat modul în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obiectivul principal fiind în continuare depistarea şi diminuarea muncii nedeclarate. În acest sens, au fost organizate acţiuni de control la punctele de lucru ale angajatorilor de pe raza judeţului Botoşani, în domeniile susceptibile utilizării frecvente a muncii nedeclarate şi/sau a muncii tinerilor şi copiilor.În cadrul acţiunilor de control au fost depistate 11 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, dintre care 7 persoane fără forme legale de angajare, 2 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în ReviSal cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii şi 2 persoane care au fost depistate la muncă în perioada în care aveau contractele individuale de muncă suspendate.

Astfel de controale au fost efectuate la un număr de 312 agenţi economici, 8 dintre ei fiind sancţionaţi pentru muncă nedeclarată, aplicându-se 8 amenzi în valoare totală de 220.000 lei şi anume: 6 amenzi pentru primirea la muncă a persoanelor fără contracte individuale de muncă, în valoare de 140.000 lei, o amendă pentru netransmiterea în format electronic a contractelor individuale de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, în valoare de 40.000 lei şi o amendă pentru persoanele care au fost depistate la muncă în perioada în care aveau contractele individuale de muncă suspendate, în valoare de 40.000 lei.

În acţiunile de control, odată cu identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, inspectorii de muncă au urmărit şi modul în care agenţii economici respectă dispoziţiile imperative ale Legii 53/2003, referitoare la executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaţilor, precum şi a altor acte normative din domeniul relaţiilor de muncă.

În acest sens, au fost aplicate 14 sancţiuni, dintre care 8 amenzi şi 6 avertismente, după cum urmează: o amendă de 1.500 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor privind munca suplimentară şi 7 amenzi în valoare totală de 15.500 lei pentru neîntocmirea corectă a documentelor de evidenţă a orelor de muncă prestate de salariaţi, valoarea totală a amenzilor aplicate fiind de 17.000 lei.

În ceea ce priveşte registrul general de evidenţă a salariaţilor, au fost depistate situaţii de nerespectare a termenelor legale de transmitere a registrelor electronice şi/sau a modificărilor acestora, situaţii de completare eronată a datelor şi de dublare a contractelor individuale de muncă. Au fost efectuate controale la 352 de angajatori, 11 dintre ei fiind sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale. Au fost aplicate 13 sancţiuni contravenţionale, dintre care 6 amenzi în valoare de 39.000 lei şi 7 avertismente. S-au dispus 127 de măsuri pentru remedierea deficienţelor constatate.

 

Acţiune de informare și conştientizare a cetățenilor români aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate, cu privire la riscurile la care se pot expune prin necunoașterea prevederilor legale și de cunoaștere a instrumentelor de lucru ale Inspecției Muncii în domeniu

Pentru preîntâmpinarea unor abuzuri din partea agenților de plasare a forţei de muncă, în primul semestru al anului 2020 au fost efectuate controale la agenții de plasare a forței de muncă existenți pe raza județului Botoșani. Au fost identificați și controlați un număr de 11 angajatori care au codul CAEN principal 7810, constatându-se că doar unul dintre aceştia mai prestează activitate ca agent de plasare a forţei de muncă în străinătate.

Conform situaţiilor raportate de acesta, în primul semestru al anului s-au încheiat contracte de mediere cu 9 persoane. Numărul persoanelor angajate în străinătate în urma medierii a fost 9, dintre care 9 femei, ocupând posturi de asistenţi personali / îngrijitori bătrâni la domiciliu, în Belgia.

 

Acţiune de informare şi conştientizare a cetățenilor străini aflați pe teritoriul României, cu privire la condițiile de angajare și la drepturile pe care le au ca lucrători în România

Pentru buna desfasurare a acestor acțiuni, la nivelul Inspecției Muncii a fost semnat  un protocol de cooperare cu Inspectoratul General pentru Imigrări și a fost elaborat un Plan de cooperare operativă. În baza acestui protocol, la nivel județean, a fost constituit un grup de lucru cu reprezentanți ai celor doua entităţi, ITM Botoșani și Biroul pentru Imigrări Botoșani, care au desfășurat acțiuni comune de verificare și control. Astfel, în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 au fost efectuate verificări la două societăți comerciale, concomitent cu aceste verificări urmărindu-se și informarea angajatorilor cu privire la obligațiile ce le revin în temeiul OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor, combaterea muncii nedeclarate și angajarea ilegală a cetățenilor străini.

 

Campanie Națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea şi transmiterea în registrul general de evidenţă a salariaţilor a contractelor individuale de muncă cu timp parţial

Această campanie s-a desfăşurat în perioada 13-23 ianuarie 2020, au fost verificaţi 13 agenţi economici, dintre care 2 au fost sancţionaţi cu o amendă în valoare de 3000 lei pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind munca suplimentară şi un avertisment pentru nerespectarea termenelor de transmitere a modificărilor în REVISAL.

 

Campanie Naţională privind verificarea respectării de către persoanele juridice care desfăşoară activităţi de mediere şi plasare a forţei de muncă în străinătate, a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin HG 384/2001

Au fost efectuate două campanii, din care prima s-a desfăşurat în perioada 24.02 – 06.03.2020, în cadrul acesteia inspectorii de muncă au efectuat verificări la 12 angajatori care au activitate principală cod CAEN 7810, constatându-se că doar unul dintre aceştia presta activitate ca agent de plasare a forţei de muncă în străinătate. Nu s-au dispus măsuri, nu s-au aplicat sancţiuni.

Următoarea campanie s-a desfăşurat în perioada 11-22 mai 2020, au fost verificate 5 societăţi, dintre care doar două sunt înregistrate la ITM Botoşani ca agenţi de plasare a forţei de muncă în străinătate, una din societăţi fiind cu sediul principal pe teritoriul altui judeţ. La celelalte trei societăţi s-au luat note de relaţii reprezentanţilor legali, aceştia declarând că nu mai desfăşoară activitate în domeniul CAEN 7810.

 

Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile construcţii – cod CAEN 41, 42, 43 şi întreţinerea şi repararea autovehiculelor – cod CAEN 4520

Această campanie a avut loc în intervalul 18-23 mai 2020. Au fost verificaţi 26 de angajatori, 3 dintre ei fiind sancţionaţi cu 3 amenzi contravenţionale, după cum urmează: 2 amenzi în valoare de 60.000 lei pentru primirea la muncă a 3 persoane fără contracte individuale de muncă şi o amendă de 40.000 lei pentru identificarea a două persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor anterior începerii activităţii. Pentru remedierea deficienţelor constatate au fost dispuse 27 de măsuri.

 

Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispoziţiile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile fabricarea şi comercializarea produselor textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte (cod CAEN 13, 14 şi 15)

Campania s-a desfăşurat în perioada 2-6 iunie 2020, s-au efectuat controale la 15 angajatori, s-au dispus 21 măsuri de remediere a deficienţelor constatate cu ocazia controalelor. Nu s-au aplicat sancţiuni contravenţionale.

 

Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă

Până la finele lunii iunie au fost efectuate controale la un număr de 23 de angajatori, 2 dintre ei fiind sancţionaţi pentru primirea la muncă a unei persoane fără forme legale de angajare (20.000 lei) şi pentru primirea la muncă a două persoane ale căror contracte individuale de muncă erau suspendate (40.000 lei). De asemenea, în cadrul au mai fost aplicate alte 4 amenzi în valoare totală de 20.000 lei şi 5 avertismente pentru încălcarea prevederilor privind registrul general de evidenţă a salariaţilor.

 

De la instaurarea stării de urgentă, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, moment în care au fost suspendate controalele la angajatori, acțiunile de informare au continuat atât prin consiliere telefonică, asigurată de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului, cât și prin comunicate de presă. Pe parcursul acestei perioade, inspectorii de muncă au fost implicați în procesarea solicitărilor de plată a indemnizațiilor de șomaj tehnic adresate AJPIS.

 

În domeniul SSM

 

Principalele acţiuni prevăzute în Programul cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii şi în Programul propriu de acţiuni pentru anul 2020 au fost campaniile de control şi conştientizare şi acţiunile specifice în domeniul securitatii şi sănătatii în muncă.

Au fost efectuate 432 controale pentru verificarea respectării prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Legea 108/1999 rep., L319/2006 modif., HG 1425/2006 modif., fiind aplicate 753 sancţiuni contravenţionale din care 12 amenzi în valoare de 87000 lei şi 741 avertismente.

 

Rezultatele acţiunilor planificate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 

1.Acțiune de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi.

Au fost controlate 3 unităţi cu un număr de 36 salariaţi, fiind constatate un număr de 14 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 14 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 3 angajatori cu 14 avertismente.

2.Acțiune de verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru

îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.

Au fost controlate 10 unităţi, fiind constatate un număr de 27 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 27 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 10 angajatori cu 27 avertismente.

3.Acțiune de control pentru verificarea modului în care se respectă  prevederile

legale de securitate și sănătate în muncă la transportatorii rutieri și la beneficiarii serviciilor de transport rutier.

Au fost controlate 12 unităţi, fiind constatate un număr de 36 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 36 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 12 angajatori cu 36 avertismente şi o amendă contravenţională în valoare de 7,000 lei.

     4.Acțiune de informare a angajatorilor care creează noi locuri de muncă și sprijinirea

     acestora pentru asigurarea unui mediu de muncă sigur și sănătos.

S-au desfășurat acțiuni de informare și conștientizare a angajatorilor care au înfiinţat noi întreprinderi/unități, în principal în anul 2020, precum și în anul 2019 prin furnizarea de informații referitoare la obligațiile ce le revin pentru asigurarea securității și sănătății la locul de muncă.

5.Campanie națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

Au fost controlate 18 unităţi cu un număr de 283 salariaţi, fiind constatate un număr de 57 deficienţe pentru care s-au dispus un număr de 57 măsuri fiind sancţionaţi un număr de 18 angajatori cu 57 avertismente.

6.Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2020, coordonat de către Comisia Europeană.

Au avut loc 27 controale la producători, reprezentanţii lor autorizaţi, importatori şi distribuitori, conform Programului sectorial pentru toate categoriile de produse reglementate de actele normative sectoriale din domeniul de competenţă, conform planului de control întocmit. Au fost verificate un număr de 157 produse, fiind dispuse 10 măsuri de punere în conformitate.

Compartimentele SSM din cadrul inspectoratului au mai desfăşurat activităţi de prevenire a infectării cu virusul COVID – 19, prin transmiterea în format electronic, în perioada stării de urgenţă de adrese şi solicitări angajatorilor din mediul privat şi public, privind măsurile care trebuiesc luate de către aceştia pentru evitarea infectării personalului (circa 700 adrese) şi au derulat controale pentru verificarea respectării legii nr. 55/2020 şi a Anexei 3 la H.G. 394/2020 şi H.G. 476/2020 în perioada stării de alertă (131 controale la 131 angajatori, cu un număr de 2725 salariaţi, din care 108 controale ziua şi 23 controale noaptea, fiind constatate un număr de 69 deficienţe pentru care s-au dispus 69 măsuri de conformare, fiind aplicate 69 sancţiuni cu avertisment).

Situaţia accidentelor de muncă produse în semestrul I din anul 2020

În primul semestru al anului 2020 au fost înregistrate 14 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Cele mai multe accidente s-au înregistrat în rândul muncitorilor necalificaţi (7 accidente).

 

Valoarea totală a sancţiunilor aplicate de către serviciile Control Relaţii de Muncă şi

     Sănătate şi Securitate în Muncă, în cursul semestrului I 2020, este de 363.000 lei.

 

 

 

 

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close