LOCAL | „Actorii” din dosarul Jocurilor de noroc, trimişi în judecată! Vezi faptele şi prejudiciul creat statului!

Poliţist, avocată, oameni de afaceri şi inspector în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, trimişi în judecată pentru prejudiciu de peste 5,2 milioane de lei.

În rechizitoriul nr. 4/P/2015 din data de 02 februarie 2016, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava au dispus:

 Trimiterea în judecată:

 1. în stare de arest preventiv, a inculpaților:         1)      TEODORESCU IOAN, inspector cu atribuții de control în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava, în prezent aflat în stare de arest preventiv la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al  I.P.J. Suceava, pentru săvârșirea infracţiunilor de:
  –  luare de mită, prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 Cod penal, constând în aceea că, în luna august 2013, a pretins și primit suma de 2.000 de lei de la martorul denunţător LUNGU BOGDAN FLORIN din mun. Botoșani, reprezentant legal pe judeţul Botoşani al SC IKARO EST SRL Braşov, având ca obiect, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu, referitor la constatarea abaterilor şi aplicarea sancţiunilor impuse de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc.
   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la sfârşitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie 2015 a pretins și primit suma de 3.000 de euro de la martorul denunţător PĂLIMARIU SEBASTIAN CONSTANTIN, administrator al SC ANDREI GAMES SRL Piatra Neamţ, jud. Neamţ, având ca obiect, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, în legătură cu atribuţiile de serviciu ale funcționarului, în contextul unui control efectuat în aceeaşi perioadă la firma denunţătorului, în scopul de a nu constata abaterile şi de a nu aplica sancţiunile impuse de legislaţia din domeniul jocurilor de noroc;
            luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, în anul 2010, în calitate de comisar în cadrul Gărzii Financiare Secția Botoşani, a primit suma de 50 de euro de la numitul MARCU IONUŢ, în contextul controlului neoficial pe care l-a efectuat la firmele familiei lui Marcu Ionuţ  (SC CONMARC SRL Botoşani, SC ROMERIA SRL Botoşani), în scopul de a-şi îndeplini în mod  defectuos atribuţiile de serviciu, în sensul de a nu aplica o sancţiune societăţii sau de a aplica o sancţiune mai blândă; 
   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 07.07.2015, a pretins și primit suma de 1.000 de lei, de la martorul denunţător LUNGU BOGDAN FLORIN, în schimbul neaplicării unei amenzi contravenţionale impuse de legislaţia în domeniul jocurilor de noroc – OUG nr. 77/2009 – ca urmare a neregulilor constatate de funcționarul public, cu ocazia controlului efectuat la data de 01.07.2015, la punctul de lucru al SC IKARO EST SRL Braşov – din mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga, nr. 22, jud. Botoşani, inculpatul aplicându-i denunțătorului, doar un avertisment;
   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 14.06.2015, a primit suma de 500 de lei de la inculpatul CIUBOTARIU LIVIU DOREL, pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, în sensul neefectuării de controale specifice activității de jocuri de noroc la ÎI CIUBOTARIU LIVIU DOREL unde erau exploatate aparate de joc de tip slot – machine aparținând SC IKARO SRL Braşov;
   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), constând în aceea că, la datele de 16.06.2014 şi 15.07.2014, a pretins şi primit, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, de la inculpatul CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, având ca  obiect „activităţi de jocuri de noroc”, proprietarul unor locații din mun. Botoșani unde erau exploatate aparate de jocuri de noroc aparținând acestuia, sub licența SC BESTAR SRL Pașcani, jud. Iași, sumele de 300 lei, respectiv,500 lei, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu, referitor la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor sau infacțiunilor reglementate de legislaţia jocurilor de noroc, asigurându-i administratorului, prin prisma funcţiei deţinute, o protecţie continuă a activităţii ilicite de exploatare a aparatelor de tip slot-machine fără licenţă/autorizaţie de funcţionare, ori nedeclarate la ONJN;
   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 26 iunie 2014, a pretins de la inculpatul ŢÎNCU COSTICĂ, administrator al SC BESTAR SRL Paşcani, jud. Iași având ca obiect de activitate „activităţi de jocuri de noroc”, suma de 3.000 lei, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu, cu prilejul controlului din 25.06. 2014, pe care l-a efectuat la unul din punctele de lucru ale societății SC BESTAR SRL Pașcani, situat în loc. Târgu Frumos, jud. Iași, precum și în vederea asigurării unei protecții continue asupra activității de exploatare ilegală a jocurilor de noroc;
            trafic de influenţă  prev. de art. 291 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 şi art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 28.07.2014, a pretins foloase materiale pentru sine, de la inculpatul CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, lăsând, în schimb, să se înțeleagă că are influenţă asupra colegului său, inspectorul Pintilei Cătălin, din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de  Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, cu promisiunea că va interveni pe lângă acesta, în timpul efectuării controlului din 28.07.2014, pentru a-l determina să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri în scopul acoperirii neregulilor constatate cu ocazia controlului şi evitării aplicării de sancţiuni potrivit legislaţiei în domeniul jocurilor de noroc;          folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane  neautorizate la aceste informaţii  prev. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 25.06.2014, i-a furnizat inculpatului  CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani,  ce are ca obiect activități de jocuri de noroc, prin intermediul inculpatul BUDEANU PÂNZARIU DRAGOŞ CONSTANTIN, informaţii ce nu sunt destinate publicităţii și de care a luat cunoştinţă prin prisma atribuţiilor de serviciu în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, prin care îl avertiza cu privire la controalele ce urmau să aibă loc pe raza judeţului Botoşani din partea ONJN, în ziua următoare, în scopul obţinerii pentru administrator, de foloase necuvenite, constând în evitarea aplicării unor amenzi contravenţionale ori împiedicarea întocmirii de sesizări penale. În urma atenţionărilor primite de la funcţionarul public, inculpatul CALISTRU COSTEL şi-a închis locaţiile unde deţinea aparatele de tip slot – machine fără licenţă sau fără autorizaţie de exploatare;
            abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, rap. la art. 297 alin. 1 Cod Penal, constând în aceea că, în luna octombrie 2014, l-a consiliat pe administratorul SC PANAYOTISS SRL Botoşani, CALISTRU COSTEL, cu privire la ceea ce trebuie să întreprindă  pentru a evita aplicarea unei amenzi contravenţionale prevăzută în legislaţia din domeniul jocurilor de noroc, pentru că a omis anunţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în termen de 5 zile, cu privire la achiziţionarea a  cinci (5) aparate de tip slot – machine noi, contravenţie prevăzută de art. 20 din OUG nr. 77/2009 şi care se sancționează cu amendă în valoare de 50.000 lei la 100.000 lei, cnf. art. 22 alin. 2 din OUG nr. 77/2009, faptă ce a avut ca urmare vătămarea intereselor legale ale ONJN şi prejudicierea bugetului de stat prin neplata amenzii contravenționale și a condus la obţinerea unor foloase necuvenite pentru administratorul Calistru Costel, prin neaplicarea sancțiunilor specifice;
             luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de29.07.2014, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, a pretins și primit suma de 1.000 de lei, de la inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, administrator în fapt al SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, având ca obiect, exploatarea de aparate de joc, în legătură cu un control efectuat de inculpat la data de 25.06.2014, la unul din punctele de lucru ale societăţii, cu scopul de a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu, referitor la constatarea şi sancţionarea contravențiilor și infracțiunilor prevăzute de legislaţia în domeniu și pentru a-i proteja activitățile ilicite de exploatare a jocurilor de noroc;
   instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal și 
   favorizare a făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 Cod penal, 

  constând în aceea că, la data de 30.06.2014, i-a determinat pe reprezentanţii SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, să încheie în fals, cu numitul BOGDAN GHEORGHE , proprietarul locației situată în mun. Botoșani, strada Victoriei nr. 6, aparținând SC DYP NOVA CRUSH SRL Botoșani, unde, cu prilejul controlului dispus de ONJN la data de 25.06.2014, când s-a constatat exploatarea ilegală a 3 aparate de jocuri de noroc aparţinând SC TRANS EXPRES SRL Botoşani, un contract de închiriere antedatat, cu data de 23.06.2014, pe care să-l depună, apoi, la ONJN, astfel încât neregulile constatate cu ocazia acestui control  să nu mai fie de natură penală, ci de natură contravenţională, împiedicând în acest mod efectuarea de cercetări într-o cauză penală față de SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, prin administratorii acestei societăți;

     luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, în perioada 09 – 10 octombrie 2015, a pretins şi primit suma de 1.000 de lei, de la inculpatul CALISTRU COSTEL– administrator SC PANAYOTISS SRL Botoşani, în schimbul sprijinului acordat prin asigurarea protecţiei activității ilicite desfășurate în domeniul jocurilor de noroc;

               luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal (2 acte materiale) constând în aceea că, a pretins și primit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, în luna iulie 2015,  suma de 3.000 lei, iar la data de 05.10.2015, suma de10.000 lei, de la inculpatul SPIRIDON SILVIU, administrator al SC MARSESI SRL Piatra Neamţ, având ca obiect de activitate exploatare jocuri de noroc, promițându-i, în schimb, că-i va asigura o protecţie continuă în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată;

   luare de mită prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare constând în aceea că, la data de 24.10.2015,a pretins şi primit suma de 1.300 de lei, de la denunțătorul LUNGU BOGDAN FLORIN – reprezentantul pe judeţul Botoşani al SC IKARO EST SRL Braşov având ca obiect de activități de jocuri de noroc și pariuri, pentru a nu-și îndeplini atribuţiile de serviciu;

             trafic de influenţă prev. de art.  291 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 şi 7 lit. c din Legea 78/2000 cu modificările și completările ulterioare cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penalconstând în aceea că, la data de 06.11.2013, a pretins de la martorul-denunțător LUNGU BOGDAN FLORIN, reprezentant zonal al SC IKARO EST SRL Brașov , o sumă de bani neprecizată în cuantum, pentru colegul său de serviciu, DAN VASILE, inspector în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, cu scopul de a-şi exercita pretinsa influenţă pe care o avea asupra acestuia, promiţându-i denunțătorului că îl va determina pe funcționar să nu efectueze un control sau să efectueze un control superficial la punctul de lucru al societății din mun. Botoşani, Bariera Suliţa – str. I.C. Brătianu , nr. 100 aparținând II Ciubotariu Liviu Dorel, unde ar fi existat anumite nereguli în legătură cu exploatarea aparatelor de jocuri de noroc;

           toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. 

             2)     CALISTRU COSTEL, administrator al SC Panayotiss SRL Botoşani, având ca obiect activități în domeniul jocurilor de noroc, aflat în stare de arest preventiv la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Suceava, administrator al SC Panayotiss SRL Botoșani, fără antecedente penale pentru săvârșirea infracţiunilor de :
   dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000cu modificările şi completările ulterioare, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale)constând în aceea că, la datele de 16.06.2014 şi 15.07.2014, i-a remis, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma de 300 lei, respectiv, suma de 500 lei, inculpatului TEODORESCU IOAN inspector în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în schimbul neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, referitor la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în domeniul legislaţiei jocurilor de noroc, asigurându-i-se astfel administratorului o protecţie continuă a activităţii ilicite desfăşurate la punctele de lucru unde erau amplasate aparate tip slot-machine fără licenţă/autorizaţie de funcţionare, ori nedeclarate la ONJN;
            complicitate la folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane  neautorizate la aceste informaţii  în scopul obţinerii pentru altul, de foloase necuvenite prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 25.06.2014, în calitate de intermediar, l-a avertizat telefonic, pe inculpatul ŢÎNCU COSTICĂ, administrator al SC BESTAR SRL Paşcani, jud. Iaşi, cu acelaşi domeniu de activitate, exploatare aparate jocuri de noroc, cu privire la controlul care urma să aibă loc la data de 26.06.2014, din partea funcţionarilor Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord Est Suceava la unul din punctele de lucru situat în localitatea Târgu Frumos, informaţii pe care le-a aflat de la inculpatul TEODORESCU IOAN inspector în cadul ONJN, cu scopul de a-și acoperi din timp eventuale nereguli;
    instigare la dare de mită, prev. de art. 47 Cod penal rap . la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la 6 din Legea nr. 78/2000 cu modificările şi completările ulterioare constând în aceea că, la data de 26.06.2014, în contextul controlului efectuat de ONJN, la unul din punctele de lucru ale societăţii SC BESTAR SRL Paşcani, jud. Iaşi, din Târgu Frumos, l-a îndemnat pe administratorul acestei societăți, inculpatul ŢÎNCU COSTICĂ, să-i ofere o sumă de bani inculpatului TEODORESCU IOAN, care a fost desemnat să participe la controlul din data de 26.06.2014, în schimbul neaplicării sancţiunilor contravenţionale care s-ar fi impus ca urmare a constatării neregulilor depistate, sugestie pe care inculpatul ŢÂNCU COSTICĂ şi-a însuşit-o, punând în executare hotărârea infracţională adoptată urmare a instigării și promițându-i suma de 3.000 lei, inculpatului TEODORESCU IOAN; 

   cumpărare de influenţă, prev. de art. 292 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 28.07.2014, i-a promis foloase materiale inculpatului TEODORESCU IOAN, în schimbul asigurărilor date de acesta că ar avea influență pe lângă colegul lui de serviciu, funcţionarul –Pintilei Cătălin din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc  – Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, și că va interveni pe lângă funcționar, în timpul controlului din data de 28.07.2014, programat la SC PANAYOTISS SRL Botoşani, cu scopul de a-l determina pe acesta să nu-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu ori să îndeplinească un act contrar acestor îndatoriri în vederea  evitării aplicării unor sancţiuni prevăzute de legislaţia în domeniu;

             dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, în perioada 09 – 10 octombrie 2015, i-a remis inculpatului TEODORESCU IOAN funcționar cu atribuții de control din cadrul ONJN, suma de 1.000 de lei, în schimbul sprijinului acordat, prin asigurarea protecţiei activității ilicite de jocuri de noroc, în legătură cu neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu ce-i reveneau acestuia;

   desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), constând în aceea că, la data de 14.11.2015, inculpatul exploata ilegal, 7 mijloace de joc de tip slot machine, în cele 4 locaţii aparţinând societății SC PANAYOTISS SRL, administrată de inculpat, situate în judeţul Botoşani, Oficiul Național de Jocuri de Noroc estimând prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, la suma de 1.080.278,50  lei;

  toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

 2. în stare de arest la domiciliu (măsura a fost înlocuită cu arestul preventiv prin încheierea nr. 9/28.01.2016 a Curţii de Apel Suceava, nedefinitivă) , a inculpatului:         3)      DĂNUȚĂ ȘTEFAN VIOREL, administrator în fapt al SC DV Consulting SRL Botoșani și SC Trans Expres SRL Botoșani, având ca obiect activități în domeniul exploatării aparatelor de jocuri de noroc, pentru săvârșirea infracţiunilor de:- dare de mită, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la 6 din Legea nr. 78/2000, cumodificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 29.07.2014, i-a remisinculpatului TEODORESCU IOAN, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, suma de 1.000 de lei, în schimbul sprijinului acordat în contextul controlului efectuat la data de 25.06.2014, prin neîndeplinirea unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, referitor la obligaţia constatării abaterilor din domeniul activităţii jocurilor de noroc şi sancţionării acestora; 

   dare de mită prev. de art.  290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cumodificările şi completările ulterioare, constând în aceea că,  în luna iunie 2014, i-a remisinculpatului STĂRICĂ IONUŢ, ofiţer de poliţie cu grad profesional de subcomisar  în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – Serviciul de Investigare a Criminalităţii, foloase materiale ce nu i se cuvin, respectiv reducerea la jumătate a cheltuielilor efectuate cu personalul restaurantului Tex, de la suma de 900 lei la suma de 450 lei, cu prilejul unui eveniment privat din data de 14.06.2014, organizat în localul-restaurant Club Tex din Botoşani aparținând inculpatului. Urmare a cointeresării financiare, ofiţerul de poliţie, prin mijloace specifice funcţiei pe care o deţinea, s-a implicat activ şi în afara cadrului deontologic şi procedural, în gestionarea unor reclamaţii formulate de inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL în vederea obţinerii unor ordine de restricţie împotriva numitului HORBOVANU EMANUEL BOGDAN, personaj din lumea interlopă care  îi provoca daune materiale inculpatului în localurile deţinute pe raza mun. Botoşani (provocarea unor scandaluri soldate cu acte de violenţă şi distrugeri, pe fondul consumului de alcool) și în soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care inculpatul era cercetat penal;

   instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 Cod penal rap. la art. 322 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, la data de 30.06.2014, în urma discuţiilor purtate cu inculpatul TEODORESCU IOAN, funcționar ONJN, cu intenţie, l-a determinat pe inculpatul BĂLĂUCĂ CLAUDIU, reprezentant convenţional al SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, să întocmească un document fals, respectiv un contract retroactiv, datat 23.06.2014, cu proprietarul barului aparținând SC DYP NOVA CRUSH SRL Botoșani, unde a fost efectuat controlul din data de 25.06.2014 din partea inspectorilor ONJN, şi unde au fost constatate nereguli – exploatarea ilegală de către SC TRANS EXPRES SRL Botoșani a 3 aparate de jocuri tip slot-machine –  cu scopul ca neregulile constatate să nu mai fie de natură penală ci contravenţională şi să depună acest contract la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani;

   dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 6 din Legea nr. 78/2000 cumodificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, la data de 11.06.2014, având calitatea de administrator în fapt al SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, prin intermediul inculpatului BĂLĂUCĂ CLAUDIU, i-a oferit cazare și masă gratuite la hotelul societății Tex din mun. Botoșani, martorului ȘELARU VALERICĂ, consilier juridic al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în scopul ca acesta din urmă să-și îndeplinească în mod defectuos atribuțiile de serviciu și să nu apere interesele instituției pe care o reprezintă în dosarul civil nr. 4984/193/2014 aflat pe rolul Judecătoriei Botoșani având ca obiect plângerea contravențională formulată de SC TRANS EXPRES SRL Botoșani împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor seria ONJN/A, nr. 0003308/12.03.2014 întocmit de către inspectori din cadrul ONJN;

   desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal(179 acte materiale), constând în aceea că, la data de 14.11.2015, s-a constatat că a exploatat ilegal un număr total de 179 mijloace de joc de tip slot machine, în 28 de locaţii situate în judeţele Botoşani, Suceava şi Neamţ, aparținând societăților SC TRANS EXPRES SRL Botoșani și SC DV CONSULTING SRL Botoșani, Oficiul Național de Jocuri de Noroc estimând prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, la suma de 2.967.458,9 lei.

  toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

   

 3. sub control judiciar, a inculpaţilor:           4)      SPIRIDON SILVIU,  administrator al SC MARSESI SRL Piatra Neamţ, având ca obiect activități în domeniul exploatării aparatelor de jocuri de noroc, pentru săvârşirea infracţiunilor de:- dare de mită prev. de art. 290 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cumodificările şi completările ulterioare cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (2 acte materiale), constând în aceea că, în luna iulie 2015 respectiv, în perioada septembrie-octombrie 2015, i-a remis inculpatului TEODORESCU IOAN, inspector în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc – Serviciul Teritorial Nord Est Suceava, suma de 3000 lei, respectiv suma de 10.000 lei, în baza aceleiași hotărâri infracționale, în schimbul protecţiei acordate de funcţionar, în activitatea de jocuri de noroc desfăşurată de societate, prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu cu prilejul unor controale dispuse de ONJN, în aria sa de competență;
           desfăşurarea fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc prev. şi ped. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 (7 acte materiale),constând în aceea că, la data de 14.11.2015, s-a constatat că a exploatat ilegal 7 mijloace de joc de tip slot machine, în cele 4 locaţii aparţinând societății SC MARSESI SRL, Piatra Neamț, administrată de inculpat, Oficiul Național de Jocuri de Noroc estimând prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, la suma de 92.595,30  lei. 

  ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

  5)      BUDEANU PÂNZARIU DRAGOŞ CONSTANTIN, pentru săvârşirea infracţiunii decomplicitate la  folosirea în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane  neautorizate la aceste informaţii, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 cumodificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, 

  la data de 25.06.2014, în calitate de intermediar, i-a transmis inculpatului CALISTRU COSTEL, administrator al SC PANAYOTISS SRL Botoşani, informații cu privire la controlul care urma să se efectueze în aceeaşi zi, 25.06.2014, de către funcţionari din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, la mai multe locații din judeţul Botoşani aparținând societății, informaţii obţinute de la funcţionarul TEODORESCU IOAN din cadrul ONJN, în scopul asigurării protecţiei activităţilor ilicite desfăşurate de patronul firmei la locaţiile unde avea amplasate aparate  de tip slot – machine fără licenţă sau fără autorizaţie de exploatare şi evitării aplicării unor sancţiuni.

  6)      STĂRICĂ IONUȚ, ofiţer de poliţie judiciară cu grad profesional de subcomisar în cadrul IPJ Botoşani – Serviciul de Investigaţii Criminale,  pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită, faptă prev. de art. 289 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6, art. 7 lit. c  din Legea nr. 78/2000cu modificările şi completările ulterioare, constând în aceea că, în luna iunie 2014, a  pretins  şi primit de la inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, administrator al Clubului -Restaurant Tex din Botoşani, foloase materiale ce nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea unor acte ce intră în îndatoririle de serviciu ale cadrului MAI, respectiv reducerea la jumătate a cheltuielilor efectuate cu personalul restaurantului Tex, de la suma de 900 lei la suma de 450 lei, cu prilejul unui eveniment privat din data de 14.06.2014, organizat în localul-restaurant Club Tex din Botoşani aparținând administratorului. Urmare a cointeresării financiare, inculpatul, prin mijloace specifice funcţiei pe care o deţinea, s-a implicat activ şi în afara cadrului deontologic şi procedural, în gestionarea unor reclamaţii formulate de inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL în vederea obţinerii unor ordine de restricţie împotriva numitului HORBOVANU EMANUEL BOGDAN, personaj din lumea interlopă care îi provoca daune materiale omului de afaceri în localurile deţinute pe raza mun. Botoşani (provocarea unor scandaluri soldate cu acte de violenţă şi distrugeri, pe fondul consumului de alcool) și în soluționarea favorabilă a unor dosare penale în care inculpatul era cercetat penal.

  7)      STĂRICĂ AURA,  avocat în cadrul Baroului Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la luare de mită, faptă prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 şi 7 lit. c din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în perioada 02.06-10.06.2014, în timp ce avea calitatea de avocat în cadrul Baroului Botoşani, cu intenţie, l-a determinat pe inculpatul STĂRICĂ IONUŢ, cu care convieţuia în fapt la acea dată şi care avea calitatea de ofiţer de poliţie judiciară în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani – Serviciul de Investigaţii Criminale, să uzeze de relaţia apropiată şi de cointeresare materială pe care o stabilise cu inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, om de afaceri din municipiul Botoşani, cercetat penal la acea dată în dosarul penal nr. 1372/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, aflat în instrumentarea ofiţerului de poliţie, şi să-i solicite acestuia un „favor personal”, în sensul reducerii cheltuielilor cu plata personalului ocazionate de organizarea unei petreceri de celebrare a unui botez la restaurantul TEX din municipiul Botoşani, organizată de soţii PAVEL IULIAN şi PAVEL MIHAELA, finii de cununie ai inculpatei STĂRICĂ AURA şi persoane apropiate acesteia. Hotărârea infracţională a fost însuşită de inculpatul STĂRICĂ IONUŢ care a solicitat şi obţinut de la inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, proprietarul restaurantului TEX, o reducere de 50% a cheltuielilor privind plata personalului, de la 900 de lei la 450 de lei, în considerarea atribuţiilor de serviciu ale ofiţerului de poliţie STĂRICĂ IONUŢ. 

           8)      BĂLĂUCĂ CLAUDIU, reprezentant convenţional al SC Trans Expres SRL Botoşani, având ca obiect „activităţi de jocuri de noroc şi pariuri”, pentru săvârşirea infracţiunilor de:
  –  fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal, constând în aceea că, la data de 30.06.2014, la instigarea inculpatului Dănuţă Ştefan Viorel, a încheiat în fals un contract de închiriere antedatat, purtând data de 23.06.2014, referitor la locaţia din mun. Botoşani, str. Victoriei, nr. 6, jud. Botoşani, punct de lucru aparţinând SC DYP NOVA CRUSH SRL Botoşani , unde a fost efectuat controlul din partea ONJN la data de 25.06.2014, înscris pe care apoi la folosit la Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani , cu scopul acoperirii neregulilor constatate de funcţionari,  nereguli care erau de natură penală, astfel încât abaterea să fie de natură contravenţională;
            complicitate la dare de mită prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 290 alin. 1 Cod penal rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, constând în aceea că, în calitate de reprezentant al SC TRANS EXPRES SRL Botoşani a intermediat la data de 11.06.2014, oferirea de  cazare şi masă gratuite la hotelul societăţii de către inculpatul DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, martorului Şelaru Valerică, consilier juridic al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, în scopul ca acesta din urmă  să-şi îndeplinească în mod defectuos atribuţiile de serviciu şi să nu apere interesele instituţiei pe care o reprezintă, în dosarul civil cu numărul 4984/193/25.03.2014, aflat pe rolul Judecatoriei Botoșani, având ca obiect o plângere contravenţională, formulată de SC TRANS EXPRES SRL  Botoşani împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ONJN/A nr. 0003308 încheiat la data de 12.03.2014 de către inspectori din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
   

  ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

   d)      sub măsurile preventive a interdicției inițierii/suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare și a interdicției de a desfășura activități de jocuri de noroc, inculpatele:

           9)     SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (66  acte materiale),  constând în exploatarea  fără licenţă sau autorizaţie de exploatare a unui număr de 66 aparate de joc tip slot machine la punctele de lucru ale societăţii, cauzând un prejudiciutotal bugetului general consolidat al statului în cuantum de 1.080.278,50 lei, conform raportului de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; 

           10)    SC DV CONSULTING SRL Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (159 acte materiale),  constând în exploatarea  fără licenţă sau autorizaţie de exploatare a unui număr de 159 aparate de joc tip slot machine la punctele de lucru ale societăţii, cauzând un prejudiciutotal bugetului general consolidat al statului în cuantum de 1.887.180,4 lei, conform raportului de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc; 

           11)    SC PANAYOTISS SRL Botoșani, pentru săvârșirea infracțiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale), constând în exploatarea  fără licenţă sau autorizaţie de exploatare a unui număr de7 aparate de joc tip slot machine la punctele de lucru ale societăţii, cauzând un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului în cuantum de 1.080.278,50 lei, conform raportului de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc;

  e)      sub măsura preventivă a interdicției inițierii/suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare, inculpata:

  12)    SC MARSESI SRL Neamț, pentru săvârșirea infracțiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie a oricăreia dintre activităţile din domeniul jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7  acte materiale), constând în exploatarea  fără licenţă sau autorizaţie de exploatare a unui număr de 7 aparate de joc tip slot machine la punctele de lucru ale societăţii, cauzând un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului în cuantum de 92.595,30 lei, conform raportului de constatare nr. 46191 din 22.12.2015 întocmit de Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului – Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc;

  În temeiul art. 330 Cod procedură penală, propunem Curţii de Apel Suceava:

  1.      Menţinerea măsurii arestului preventiv a inculpaților TEODORESCU IOAN şi CALISTRU COSTEL;  

  2.      Menţinerea măsurii preventive a arestului la domiciliu în privinţa inculpatului DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL;

  3.      Menţinerea măsurilor preventive a controlului judiciar în privinţa inculpaţilor BĂLĂUCĂ CLAUDIU, BUDEANU PÂNZARIU DRAGOŞ CONSTANTIN, STĂRICĂ IONUŢ, STĂRICĂ AURA şi SPIRIDON SILVIU;

  4.Menţinerea măsurilor preventive luate față de inculpatele SC TRANS EXPRES SRL Botoșani, SC DV CONSULTING SRL Botoșani, SC PANAYOTISS SRL Botoșani, SC MARSESI SRL Neamț.

  5.      Menţinerea măsurilor asigurătorii a sechestrului instituite prin ordonanţele nr. 4/P/2015 ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Suceava în privinţainculpaţilor: TEODORESCU IOAN, CALISTRU COSTEL, DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, SPIRIDON SILVIU, SC DV CONSULTING SRL Botoşani, SC TRANS EXPRES SRL Botoşani. 

  Prejudiciul produs bugetului de stat, în maniera descrisă mai sus, se ridică la suma de 5.220.611,20 lei.

  În cauză DNA ST Suceava a beneficiat de sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii şi Departamentului de Informaţii şi Protecţia Internă, precum şi de sprijinulBrigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

  Dosarul a fost trimis spre judecare Curții de Apel Suceava, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză. 

  Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

COMUNICAT DE PRESĂ DNA SUCEAVA

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close