LOCAL | Acțiunile corpului de control al premierului Cioloș vizează și județul Botoșani

Guvernul a facut publica lista acțiunilor de control, informare și documentare  ale Corpului de control al primului- ministru inițiate dupa data de 17 noiembrie 2015, data investirii.
Lista arata ca au fost demarate noua actiuni, dintre care cinci de documentare si patru de control. Guvernul a mai publicat pagina sa de internet si lista o lista cu 54 de  actiuni de control, informare si documentare aflate in desfasurare in momenul investirii noului Cabinet.

Lista actiunilor de control initiate dupa 17 noiembrie 2015

 • Acțiune de documentare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la organizarea și funcționarea instituției;
 • Acțiune de control la entitățile publice implicate în intervenția de urgență la incendiul din Clubul Colectiv din București în seara zilei de 30 octombrie 2015;
 • Acțiune de documentare la Ministerul Transporturilor precum și la entitățile publice implicate în inițierea, elaborarea, avizarea și prezentarea spre adoptare a unor proiecte de hotărâri de Guvern;
 • Acțiune de documentare cu privire la achiziția, de către autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare, în perioada 01.07.2012- 31.12.2015;
 • Acțiune de control la Administrația Națională a Penitenciarelor;
 • Acțiune de control la Regia Națională a Pădurilor- Romsilva;
 • Acțiune de control la Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Acțiune de documentare la Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor și acțiunilor aferente produselor din tutun și produselor conexe;
 • Acțiune de documentare la ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile prefectului, precum și alte entități publice cu atribuții de control.

Lista actiunilor care se aflau in desfasurare la data de 17 noiembrie 2015Verificări la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Giurgiu, cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea unei hotărâri de Guvern prin care s-au transmis anumite imobile din domeniul public şi privat al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în vederea construirii unui campus universitar;

 1. Verificări la inspectoratele județene în construcții, precum și la un inspectorat regional în construcții, în legătură cu respectarea dispozițiilor legale cu privire la organizare și funcționare, la îndeplinirea atribuțiilor generale și specifice în domeniului controlului de stat în construcții, precum și cu privire la alte aspecte, după cum urmează:
 2. 1) Inspectoratul Județean în Construcții Vâlcea;
 3. 2) Inspectoratul Județean în Construcții Ialomița;
 4. 3) Inspectoratul Județean în Construcții Mureș;
 5. 4) Inspectoratul Județean în Construcții Argeș;
 6. 5) Inspectoratul Județean în Construcții Brașov;
 7. 6) Inspectoratul Județean în Construcții Dâmbovița;
 8. 7) Inspectoratul Județean în Construcții Iași;
 9. 8) Inspectoratul Județean în Construcții Prahova;
 10. 9) Inspectoratul Județean în Construcții Timiș;
 11. 10) Inspectoratul Județean în Construcții Constanța;
 12. 11) Inspectoratul Județean în Construcții Cluj;
 13. 12) Inspectoratul Regional în Construcții București Ilfov.
 14. Verificări la entități publice aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea Guvernului și/sau a Secretariatului General al Guvernului, după cum urmează:
 15. 1) Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;
 16. 2) Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (două acțiuni de control).
 17. Verificări la entități publice aflate în coordonarea, în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în legătură cu respectarea dispozițiilor legale și a normelor interne cu privire la organizare şi funcționare, la îndeplinirea obiectului de activitate/atribuțiilor, precum și cu privire la alte aspecte, după cum urmează:
 18. 1) Societatea Grup Exploatare și Întreținere Palat C.F.R. S.A.;
 19. 2) Compania Națională de Radiocomunicații Navale Radionav S.A.;
 20. 3) Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare – ARSVOM.
 21. Verificări la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și, după caz, la alte entități publice, în legătură cu respectarea prevederilor legale și normelor interne cu privire la derularea programelor și proiectelor referitoare la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, precum și cu privire la alte aspecte;
 22. Verificări la Ministerul Sănătății, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea și derularea unor contracte de achiziție publică a sistemelor informatice;
 23. Verificări la Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea și derularea unui contract încheiat pentru promovarea brandului turistic național;
 24. Verificări la Compania Națională de Investiții „C.N.I.” – S.A., în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea acestei entități, precum și cu privire la realizarea unor proiecte de investiții  (bazine de înot, săli de sport, alimentare cu apă şi canalizare, staţii de tratare şi staţii de epurare a apelor uzate etc.), după cum urmează:
 • 1) Bazine de înot didactic – proiecte de investiții în localitățile:  – Oravița – județul Caraș Severin,  – Botoșani – județul Botoșani, – Mioveni – județul Argeş, – Petroşani – județul Hunedoara,  – Slănic Moldova – judeţul Bacău,  – Timişoara (Universitatea de Vest) – judeţul Timiş;
 • 2) Săli de sport (execuţie, consolidare şi reabilitare) – proiecte de investiții în localitățile:  – Galaţi – judeţul Galaţi,  – Mălini, Zamostea, Todireşti şi Bosanci – judeţul Suceava,  – Botoşani, Vorona, Bucecea şi Flămânzi – judeţul Botoşani, – Șotânga, Brezoaele, Pietroşiţa, Valea Lungă, Răzvad – județul Dâmboviţa,  – Curtea de Argeş, judeţul Argeş,  – Vidra, judeţul Ilfov, – comuna Sacelele, satul Pleasov, judeţul Teleorman,  – Apata, județul Braşov; – Slatina, judeţul Olt. – Şcoala Generală nr. 136, sector 5, Bucureşti, – Liceul M.Kogălniceanu –  Oraş Snagov, judeţul Ilfov,  – Şcoala cu clasele I – VIII, localitatea Piscu Vechi, judeţul Dolj,  – Liceul Teoretic Ladeşti, localitatea Ladeşti, judeţul Vâlcea, – Şcoala Generală, comuna Livezile și Şcoala Generală cls. I-VIII, comuna Telciu – județul Bistriţa Năsăud;
 • 3) Sistem integrat de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui;
 • 4) Aşezământ cultural (reabilitare, modernizare şi dotare) – Băile Herculane, judeţul Caraş – Severin;
 1. Verificări la societăți cu capital majoritar sau integral de stat, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea și funcționarea acestor entități sau, după caz, cu privire la alte aspecte, după cum urmează:

1) Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.; 2) Societatea Electrocentrale București S.A.; 3) Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.; 4) Societatea Biroul de Turism pentru Tineret S.A. (acțiune de documentare).

 • Verificări la Instituția Prefectului – Județul Tulcea, Consiliul Județean Tulcea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Tulcea, precum și la alte entități publice locale sau centrale, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la exercitarea drepturilor reale asupra unor terenuri proprietate publică din Delta Dunării, la gestionarea unor forme de sprijin destinate susținerii agriculturii pentru activitățile desfășurate pe aceste terenuri,  precum și cu privire la alte aspecte;
 • Verificări la autorități ale administrației publice locale, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea unor proiecte de investiții (construire, modernizare, reabilitare stadioane, parcuri, baze sportive, reţele de distribuţie apă potabilă etc.), după cum urmează: 1) Consiliul Județean Cluj; 2) autoritățile administrației publice locale ale comunelor Borcea, Jegălia,  Nana, Roseţi și Sohatu – județul Călăraşi; 3) autoritățile administrației publice locale ale comunei Gohor, județul Galați; 4) autoritățile administrației publice locale ale comunei Izvoarele, județul Giurgiu; 5) autoritățile administrației publice locale ale comunei Balș, județul Iași.
 • Verificări la entităţi publice (autorități ale administrației publice locale, inspectorate școlare județene, instituții de învățământ etc.) în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la finanțarea, repartizarea şi utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiective de investiții ale unor unități școlare, după cum urmează:
 • 1) Grupul școlar Ștefan cel Mare și Sfânt comuna Vorona, județul Botoșani;
 • 2) Grup Școlar Agricol Oraș Fundulea, județul Călărași;
 • 3) Grădinița cu program normal nr. 15 municipiul Alba Iulia, județul Alba;
 • 4) Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, pentru Grădinița sector 5, București;
 • 5) Colegiul Agricol “Nicolae Cornăţeanu” pentru Grădiniţa cu program prelungit, cartier Prelungirea Taberei, municipiul Tulcea, județul Tulcea;
 • 6) Colegiul Tehnic “Infoel” municipiul Bistrița, județul Bistrița–Năsăud;
 • 7) Grupul Şcolar “M. Eminescu” oraş Jimbolia, județul Timiș;
 • 8) Colegiul Silvic “Theodor Pietraru” comuna Brănești, județul Ilfov.
 • Alte verificări: 1) Verificări în legătură cu respectarea de către reprezentanții unor entități publice a prevederilor legale în legătură cu exercitarea funcțiilor de demnitate publică,  a funcțiilor publice și a altor funcții asimilate acestora; 2) Verificări la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Petroșani, județul Hunedoara, în legătură cu aspectele semnalate într-o sesizare formulată de un parlamentar; 3) Verificări la Spitalul de Urgență Petroșani, în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea entităţii, precum și cu privire la alte aspecte semnalate într-o sesizare formulată de un parlamentar.

Dintre acestea, sase acțiuni de control au fost finalizate dupa data de 17.11.2015:

1) Verificările la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Giurgiu, cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la aplicarea unei hotărâri de Guvern prin care s-au transmis anumite imobile din domeniul public şi privat al statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în vederea construirii unui campus universitar;
2) Verificările la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A.;
3) Verificările la autoritățile administrației publice locale ale comunei Balș, județul Iași;
4) Verificările la entităţi publice (autorități ale administrației publice locale, inspectorate școlare județene, instituții de învățământ etc.) în legătură cu respectarea prevederilor legale cu privire la finanțarea, repartizarea şi utilizarea sumelor alocate din bugetul de stat pentru obiectivul de investiții ”Grup Școlar Agricol Oraș Fundulea, județul Călărași”;
5) Verificările la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților;

6) Verificările la autoritățile administrației publice locale ale municipiului Petroșani, județul Hunedoara;

Sintezele rapoartelor întocmite de Corpul de Control al Primului Ministru vor fi făcute publice, respectiv postate pe site-ul Guvernului, în scurt timp. Procedura este valabilă și pentru restul acțiunilor de verificare, odată finalizat raportul, o sinteză a acestuia va fi accesibilă publicului, prin site-ul oficial al Guvernului.

sursa: Hotnews

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul www.GazetaBT.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This Article:

close