ECONOMICNATIONAL

Liber la angajări la stat. Guvernul a aprobat concursuri pentru ocuparea a peste 1.000 de posturi vacante în instituțiile publice

Executivul a aprobat, în ședința de miercuri, sesiunea de concursuri pentru ocupare a 1.116 posturi vacante sau temporar vacante în instituții publice locale, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

„Guvernul a aprobat memorandumul privind prima sesiune de organizare de concursuri sau examene pentru ocuparea de posturi vacante sau temporar vacante în instituţii publice locale. Este vorba de 1.116 posturi vacante sau temporar vacante, toate venite ca urmare a unor solicitări din partea autorităţilor publice locale şi vă pot prezenta câteva detalii în acest sens: pentru salubrizare şi domeniu public 533 de posturi, pentru spitale şi şcoli 207 posturi, pentru asistenţă socială 128 de posturi”, a explicat Dan Cărbunaru, la finalul şedinţei de miercuri a Executivului.

Dan Cărbunaru a adăugat că aceste cereri au venit printr-un memorandum adresat Ministerului Dezvoltării şi sunt încadrate în cheltuielile de personal deja aprobate.

Cei care caută un loc de muncă la stat trebuie să intre pe site-ul posturi.gov.ro. Acolo sunt toate locurile de muncă disponibile din toată ţara. Joburile sunt ierarhizate în conformitate cu nivelul funcției, județele și instituțiile în care sunt disponibile locurile vacante.

Condițiile ca să te poți angaja la stat

 • să ai cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoşti limba română, scris și vorbit;
 • să ai cel puţin 18 ani împliniți;
 • să ai capacitate deplină de exercițiu;
 • să ai  o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • să îndeplineşti  condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • să îndeplinești condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • să nu ai cazier
 • să nu fi fost dat afară  dintr-o funcție publică pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu ai desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Trebuie să mai ştii că toate joburile de la stat sunt atribuite pe bază de concurs. Mai întâi, trebuie să depui un dosar, după care vei da o probă scrisă, apoi un interviu.

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page