Local

ITM Botoșani a verificat mai mulți agenți care plasează forță de muncă în străinătate

Campania națională pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr.156/2000 cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare forță de muncă în străinătate și pentru verificarea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă de către agenții de muncă temporară și de către utilizatorii salariaților temporari s-a desfășurat in perioada 24-28.10.2022.

 

A.Migrația forței de muncă este un fenomen încă prezent în societatea românească, cetățenii români apelând la societățile de intermediere sau la persoane fizice pentru ocuparea unui loc de muncă în străinătate. Nerespectarea prevederilor legale pentru medierea și plasarea cetățenilor români în străinătate poate fi un punct de plecare în constituirea traficului de persoane în scop de muncă, urmate de consecințe sociale și economice negative.

Prin Programul cadru de acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2022, s-a prevăzut organizarea și desfășurarea acestei Campanii la nivel național, în scopul diminuării consecințelor juridice, economice și sociale negative ce decurg din fenomenul plasării forței de muncă în străinătate în condiții ilegale.

B.Pe piața muncii din România, activitatea de „leasing de personal”, desfășurată de agenții de muncă temporară, prin punerea la dispoziția utilizatorilor români sau străini a lucrătorilor în baza contractelor de muncă temporare, reprezintă un segment important, multe firme apelând la acest serviciu.

In cadrul aceste Campanii naționale s-a verificat respectarea de către agenții de muncă temporară a prevederilor HG NR.1.256/2011 privind condițiile de înființare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

De asemenea, s-a ținut cont în organizarea și desfășurarea acestei campanii și de problemele sesizate de cetățenii români puși la dispoziția beneficiarilor străini prin intermediul agenților de muncă temporară, ce implică detașarea transnațională.

Obiectivele Campaniei au fost:

A.

 • Identificarea cazurilor de nerespectare a condițiilor de funcționare și a procedurii de înregistrare, de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate;
 • Identificarea cazurilor de plasare forță de muncă efectuată fără respectarea condiției de a se constitui ca agent de plasare forță de muncă în străinătate (cod CAEN 7810) și de a se inregistra la inspectoratul teritorial de muncă;
 • Conștientizarea agenților de plasare a forței de muncă în străinătate față de obligativitatea respectării prevederilor legale în domeniul de referință;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de plasare a forței de muncă a prevederilor legale în domeniu.

B.

 • Creșterea gradului de conștientizare a agenților de muncă temporară în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Creșterea gradului de conștientizare, a utilizatorilor și a salariaților temporari în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale aplicabile;
 • Diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea de către agenții de muncă temporară și a utilizatorilor a prevederilor legale în domeniul de referință;
 • Verificarea respectării de către agenții de muncă temporară, care au obiect de activitate principală „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului” cod CAEN 7820, a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă referitoare la: contractele de punere la dispoziție, contractele de muncă temporară, registrul general de evidență a salariaților;
 • Garantarea unui nivel adecvat de protecție salariaților detașați în cadrul prestării de servicii transnaționale, pentru lucrătorul pus la dispoziție prin detașarea transnațională de pe teritoriul României.

 

Grupul țintă:

A.

 • Agenții de plasare a forței de muncă aflați în evidența inspectoratelor teritoriale de muncă, precum și orice alte persoane fizice sau juridice care desfășoară activitatea de selecție și plasare a forței de muncă în străinătate de pe teritoriul României.

B.

 • Societățile care desfășoară „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului, conform codului CAEN 7820”;
 • Angajatorii care au fost sancționați pentru nerespectarea condițiilor legale privind desfășurarea activității ca agent de muncă temporară;
 • Societățile care utilizează salariați temporari prin punere la dispoziție de pe teritoriul României sau al unui stat UE/SEE.

 

In cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat controale la 8 agenți economici, din care 6 cu cod CAEN 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă și 2 cu cod CAEN 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului. Din cele 6 societăți ( cod CAEN -7810) , 2 sunt înregistrate la Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani ca agenți de plasare a forței de muncă. In urma controalelor efectuate celor 2 societăți, a fost aplicată 1 amendă în valoare de 10.000 lei și s-au dispus 6 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

 

Deficiențele cele mai des intâlnite au fost:

 • nerespectarea condițiilor de înregistrare de către persoanele juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agenți de plasare a forței de muncă în străinătate;
 • netransmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a situației lunare privind contractele de mediere incheiate și persoanele angajate în străinătate.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button