Local

Hotelurile și pensiunile din Botoșani verificate de inspectorii de muncă. Amenzi de 156.000 de lei pentru munca la negru

Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520

Hoteluri și alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 ( doar motelurile ) a avut loc in perioada 28.08-08.09.2023.

Motivarea campaniei de control a avut la bază informațiile obținute din mass-media dar și din sesizările primite, potrivit cărora în unități de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, se desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare (specifice azilelor).

Obiectivele acestei campanii au fost:

-Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

-Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate;

-Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

 

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 20 controale și au fost sancționați 2 angajatori pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. La unul dintre angajatori au fost identificate 6 persoane care nu aveau incheiate contracte individuale de muncă (art.260 alin.1 lit.e), iar celălalt angajator a fost sancționat pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

 

Deficiențele cele mai des intâlnite au fost :

 • Neîncheire contracte individuale de muncă în formă scrisă;
 • Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • Neînmânare a contractului individual de muncă salariatului la angajare;
 • Nepăstrare copii ale contractelor de muncă la locul de muncă;
 • Neeliberare adeverință de vechime la încetarea activității salariatului;
 • Transmiteri eronate in REGES ( dublare contracte).

S-au dispus 19 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă au fost efectuate controale la un număr de 20 agenţi economici, au fost constatate 46 neconformităţi şi au fost dispuse 46 de măsuri, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 16.000 de lei și 42 avertismente.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

Ø    Neevaluarea riscurilor SSM pentru lucrători;  
Ø    Neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție, compus din măsuri tehnice,

sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor pentru SSM;

Ø    Neverificarea instalației electrice și nemăsurarea rezistenței de dispersie a

prizei de pamânt, în conformitate cu reglementările tehnice din domeniu;

Ø    Neverificarea instalației de utilizare a gazului metan;
Ø    Neelaborarea instrucțiunilor proprii SSM, tematicilor de instruire, programelor de

instruire-testare;

Ø    Neorganizarea activităților de prevenire și protecție necorespunzătoare;
Ø    Nedesemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim-ajuror, de stingere a

incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;

Ø    Semnalizarea de securitate sănătate nu este completă;
Ø    Neefectuarea controlului medical periodic;
Ø    Lipsa trusă sanitară de prim ajutor;
Ø    Blocarea parțială a căilor de acces;  
Ø    Fișele de instruire individuală nu au toate rubricile completate;  
Ø    Nestabilirea în fișa postului a atribuțiilor și răspunderilor în domeniul SSM.  

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cadrul campaniei naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520

Hoteluri și alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 (doar motelurile) este de

Campania Națională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520

Hoteluri și alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 ( doar motelurile ) a avut loc in perioada 28.08-08.09.2023.

Motivarea campaniei de control a avut la bază informațiile obținute din mass-media dar și din sesizările primite, potrivit cărora în unități de cazare de mici dimensiuni, de genul pensiunilor turistice, se desfășoară în fapt activități de asistență socială cu cazare (specifice azilelor).

Obiectivele acestei campanii au fost:

-Identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să se conformeze dispozițiilor legale în materie;

-Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă;

-Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru domeniile de activitate sus-menționate;

-Eliminarea neconformităților constatate în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii din domeniile de activitate vizate de campanie.

 

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 20 controale și au fost sancționați 2 angajatori pentru muncă nedeclarată și subdeclarată. La unul dintre angajatori au fost identificate 6 persoane care nu aveau incheiate contracte individuale de muncă (art.260 alin.1 lit.e), iar celălalt angajator a fost sancționat pentru primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Au fost aplicate 2 amenzi în valoare totală de 140.000 lei.

 

Deficiențele cele mai des intâlnite au fost :

 • Neîncheire contracte individuale de muncă în formă scrisă;
 • Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
 • Neînmânare a contractului individual de muncă salariatului la angajare;
 • Nepăstrare copii ale contractelor de muncă la locul de muncă;
 • Neeliberare adeverință de vechime la încetarea activității salariatului;
 • Transmiteri eronate in REGES ( dublare contracte).

S-au dispus 19 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate.

 

În domeniul Securitate şi Sănătate în Muncă au fost efectuate controale la un număr de 20 agenţi economici, au fost constatate 46 neconformităţi şi au fost dispuse 46 de măsuri, fiind aplicate 2 amenzi în valoare de 16.000 de lei și 42 avertismente.

Cele mai des întâlnite deficienţe în cadrul acţiunilor de control au fost:

Ø    Neevaluarea riscurilor SSM pentru lucrători;  
Ø    Neîntocmirea unui plan de prevenire și protecție, compus din măsuri tehnice,

sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor pentru SSM;

Ø    Neverificarea instalației electrice și nemăsurarea rezistenței de dispersie a

prizei de pamânt, în conformitate cu reglementările tehnice din domeniu;

Ø    Neverificarea instalației de utilizare a gazului metan;
Ø    Neelaborarea instrucțiunilor proprii SSM, tematicilor de instruire, programelor de

instruire-testare;

Ø    Neorganizarea activităților de prevenire și protecție necorespunzătoare;
Ø    Nedesemnarea lucrătorilor care să aplice măsurile de prim-ajuror, de stingere a

incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;

Ø    Semnalizarea de securitate sănătate nu este completă;
Ø    Neefectuarea controlului medical periodic;
Ø    Lipsa trusă sanitară de prim ajutor;
Ø    Blocarea parțială a căilor de acces;  
Ø    Fișele de instruire individuală nu au toate rubricile completate;  
Ø    Nestabilirea în fișa postului a atribuțiilor și răspunderilor în domeniul SSM.  

Valoarea totală a amenzilor aplicate de către  ITM Botoşani, în cadrul domeniilor  Sănătate şi Securitate în Muncă şi Relaţii de Muncă în cadrul campaniei naționale pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă și pentru verificarea modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității protecția sănătății lucrătorilor, de către angajatorii care desfășoară următoarele activități:

Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590

Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520

Hoteluri și alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 (doar motelurile) este de 156.000 lei.

.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button