ECONOMICsocial

Familiile cu cel puțin 3 copii vor beneficia de plafonarea prețului la energie electrică indiferent de consum

Plenul Senatului a introdus, marți, o serie de prevederi noi în OUG 119/2022 privind plafonarea şi compensarea preţurilor la energie electrică, noua variantă a actului normativ fiind adoptată cu 84 de voturi „pentru” şi 36 de abţineri.

Un amendament adoptat de plen prevede că familiile care au în întreţinere cel puţin trei copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, vor plăti un preț plafonat de 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, indiferent de cantitatea de energie consumată.

De aceeaşi facilitate vor beneficia și românii care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale

De aceeaşi facilitate vor beneficia și românii care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza declaraţiei pe propria răspundere.

Toți ceilalți români, vor plăti prețuri plafonat la electricitate astfel:

0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru un consum mediu lunar de până la 100 kWh
0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru un consum mediu lunar de până la 255 kWh

O altă noutate este că vor beneficia de plafonarea de 0,80 lei/kWh și românii care anul trecut au consumat mediu mai mult de 300 de kWh şi care nu ar fi intrat sub incidenţa plafonării.

Senatorii au mai extins lista beneficiarilor pentru care energia electrică se facturează cu maximum 1 leu/kWh

Senatorii au mai extins lista beneficiarilor pentru care energia electrică se facturează cu maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar: întreprinderi mici şi mijlocii, operatorii ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice, inclusiv Metrorex SA, operatorii economici din domeniul industriei alimentare, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, întreprinderile publice care administrează sau gestionează investiţii în domeniul sportului, administratorii parcurilor industriale, producătorii şi distribuitorii de medicamente, farmaciile care utilizează lanţ de frig, lăcaşurile cultelor recunoscute oficial în România.

Ordonanţa urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, fiind un factor decizional în adoptarea acestor prevedieri privind plafonarea şi compensarea preţurilor la energie electrică.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button