Local

Controale ITM la restaurante și locații cu servicii de alimentație

Campania Națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, de către angajatorii care desfășoară activități în domeniul „restaurante și alte activități de servicii de alimentație” (Cod CAEN 56) s-a desfășurat în perioada 12-15 iunie 2024.

Obiectivele acestei campanii au fost:

 • Identificarea și verificarea agenților economici care activează în domeniul

„restaurante și alte activități de servicii de alimentație” (Cod CAEN 56);

 • Eliminarea neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru

remedierea neconformităților și aplicarea sancțiunilor contravenționale

corespunzătoare;

 • Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește

necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă.

 

Motivarea campaniei

În domeniul relațiilor de muncă, domeniul de activitate mai sus mentionat este susceptibil de încălcarea reglementărilor legale, privind:

 • Angajarea personalului;
 • Transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general

de evidență a salariaților;

 • Durata timpului de muncă muncă suplimentară;
 • Întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați;
 • Repausuri periodice (repausul săptămânal,sărbători legale);
 • Munca de noapte;
 • Stabilirea și acordarea drepturilor salariale.

De asemenea, s-a urmărit și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde a fost cazul.

 

Grupul ținta

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a declanșat acțiuni de control, cu caracter inopinat în domeniul: restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri, activități de catering- cod CAEN 56 – Restaurante și alte activități și servicii de alimentație.

 

 

S-a urmărit, în principal, modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la:

 • angajarea personalului (inclusiv transmiterea contractelor individuale de muncă în

REVISAL, în termenul legal);

 • respectarea prevederilor legale privind majorarea salariului, pentru salariații care, timp

de 24 de luni,  începând cu data de 1 ianuarie 2022, au primit salariul de bază minim brut

pe țară garantat în plată stabilit prin Hotărâre a Guvernului;

 • timpul de muncă și timpul de odihnă;
 • repausuri periodice (repausul săptămânal, repausul zilnic, sărbătorile legale);
 • garantarea în plată a salariului minim brut pe țară;
 • modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo

unde a fost cazul.

 

În cadrul acestei campanii, în domeniul relațiilor de muncă, s-au efectuat 31 controale (4 desfășurate sâmbăta). S-au dispus 45 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor privind timpul de muncă, din care 4 avertismente și 1 amendă în valoare totală de 3.000 lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost:

 • angajatorul nu ține evidența orelor de muncă prestate de către salariați, cu menționarea orei de început și de sfârșit a programului,
 • angajatorul nu respectă obligația de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc,
 • deficiențe în completarea Registrului general de evidență a salariaților în format electronic.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page