AnunturiLocal

Comunicat de presă: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! – Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, în comuna Vlădeni, județul Botoșani”

U.A.T. COMUNA VLADENI, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 22.08.2023 proiectul „Dotarea cu mobilier și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, in comuna Vlădeni, județul Botoșani” cod F-PNRR-Dotari-2023-4932, finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul VI. Politici pentru noua generație\Componenta C15: Educație \Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și \Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației\Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar\Investiția 11.Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare; titlu apel: ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, Competitia 2023

Obiectivul general al proiectului: asigurarea infrastructurii si a resurselor tehnologice necesare pentru unitățile de învățământ preuniversitar, cu accent pe zonele defavorizate (in special, zonele rurale), pentru a permite accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice si echipamente dedicate, in baza contractului de finantare nr. 1554DOT/22.08.2023

Obiectivele specifice:

– Dotarea cu echipamente digitale a scolilor din comuna Vladeni, judetul Botosani;

– Dotarea cu mobilier a scolilor din comuna Vladeni, judetul Botosani;

– Înființarea de laboratoare si cabinete in cadrul scolilor din comuna Vladeni, judetul Botosani.

Valoarea totală a proiectului este de 1.577.515,49 lei, din care valoare eligibilă din PNRR fara TVA 1.325.643,27 lei si valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR 251.872,22 lei.

 

Data de început a proiectului este 01.08.2023, iar data de finalizare este 31.12.2024, durata de implementare a acestuia fiind de 17 luni.

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-4932

Date de contact: Primar – MURARIU VOICU

U.A.T. COMUNA VLADENI cu sediul în comuna Vladeni, satul Vladeni, judetul Botosani, telefon: 0231551500, e-mail: [email protected]

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educatiei finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                                  https://www.facebook.com/PNRROficial/

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page