Local

A început Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat

A început 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂𝗹 𝗻𝗮𝘁̧𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗲 𝗮 𝗰𝗹𝗮̆𝗱𝗶𝗿𝗶𝗹𝗼𝗿 𝗰𝘂 𝗿𝗶𝘀𝗰 𝘀𝗲𝗶𝘀𝗺𝗶𝗰 𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁, dezvoltat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

 

În mai puțin de 24 de ore de la deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare pentru Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic, Ministerul Dezvoltării a primit, în platforma digitală investitii.mdlpa.ro, 187 de cereri, în valoare de 3.660.683.734,57 lei – anunță ministrul Cseke Attila.

Dintre acestea, 121 de cereri, în valoare de 2.772.438.281,12 lei, sunt pentru clădiri multietajate cu destinație principală de locuință, iar 66 de cereri, în valoare de 888.245.453,45 lei, sunt pentru clădiri de interes și utilitate publică, aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale.

Ministrul Cseke Attila a amintit că, începând din acest an, Ministerul Dezvoltării derulează Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care, pentru anul 2023, are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%. Ministerul nu cere cofinanțare nici de la locatari, nici de la autoritățile locale sau centrale, a precizat ministrul.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare este 20 februarie 2023, ora 23:59, urmând ca, în 30 de zile de la expirarea acestui termen, MDLPA să verifice administrativ și să centralizeze solicitările transmise, în ordinea cronologică de înregistrare. Pentru cererile de finanțare neconforme, se vor solicita clarificări, iar solicitările revizuite vor primi un nou număr de înregistrare.

În limita creditelor de angajament aprobate anual cu această destinație, MDLPA întocmește listele-sinteză cu obiective propuse spre finanțare pe fiecare subprogram, liste care se vor aproba prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

În vederea încheierii contractelor de finanțare, beneficiarii programului trebuie să încarce, în platforma digitală, hotărârea asociației de proprietari (în cazul clădirilor rezidențiale), documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, devizul general, actul administrativ de aprobare a cheltuielilor finanțate de la bugetul local, certificatul de urbanism și avizele și acordurile solicitate prin acesta, autorizația de construire, precum și documentele care să prezinte stadiul fizic realizat (dacă este cazul).

Ministrul a subliniat: programul este unul multianual, de interes și utilitate publică, derulat în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2022, și, în cadrul programului, sunt incluse atât clădirile de locuințe multietajate, cât și clădirile publice, încadrate în clasa de risc seismic RsI sau RsII. Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice locale și centrale.

Obiectivul Programului îl constituie finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată în conformitate cu normativul Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în program, în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurării funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice.

 𝘊𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘤𝘵𝘪𝘷𝘶𝘭 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵𝘶𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮?
Finanțarea proiectării și execuției lucrărilor de consolidare la clădirile încadrate de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate în clasa de risc seismic RsI sau RsII prin raport de expertiză tehnică, realizată în conformitate cu normativul Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P100-3, în vigoare la data solicitării includerii în program;
 𝘊𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘶𝘭?
Creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurării funcționalității acestora, conform tuturor cerințelor fundamentale și a creșterii eficienței energetice.
 𝘊𝘦 𝘥𝘰𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵̦𝘪𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘢𝘳𝘢̆ 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢 𝘢𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢𝘤𝘦𝘴𝘵 𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮?
Solicitanții Programului au la dispoziție o perioadă de 60 de zile pentru a încărca, în platforma digitală investitii.mdlpa.ro, cererea de finanțare, însoțită de raportul sintetic al evaluării seismice și de raportul de audit energetic, în cazul în care aceștia solicită finanțare integrată.
 𝘊𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘰𝘢𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘱𝘶𝘯𝘦 𝘤𝘦𝘳𝘦𝘳𝘪𝘭𝘦 𝘥𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘵̦𝘢𝘳𝘦?
Cererile de finanțare pot fi depuse de autoritățile publice locale și centrale, fiind aplicat criteriul primul venit – primul servit.
 𝘊𝘢𝘳𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘣𝘶𝘨𝘦𝘵𝘶𝘭 𝘢𝘭𝘰𝘤𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘯𝘵𝘳𝘶 𝘢𝘯𝘶𝘭 2023?
Programul are un buget alocat de 200 de milioane de lei din credite bugetare și 500 milioane de lei credite de angajament, iar finanțarea este de 100%.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button