Local

3,20% – rata șomajului înregistrat în evidențele AJOFM Botoșani în luna iulie 2023

La sfârșitul lunii iulie 2023, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.442 șomeri (din care 1.673 femei), rata șomajului fiind de 3,20%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,96% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere de  0,24 pp.

Din totalul de 3.442 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 490 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.952 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.315 șomeri provin din mediul rural și 1.127 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3.442
< 25 ani 513
între 25-29 119
între 30-39 383
între 40-49 742
între 50-55 794
peste 55 ani 891

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 39,95 %. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 20,89% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 20,48%,  cei cu învățământ profesional 14,70%,cei cu studii superioare sunt 3,14% iar cei cu învățământ postliceal  0,84% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 917 persoane foarte greu ocupabile,1.606 greu ocupabile,892 mediu ocupabile, iar 27 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page