Local

3,14% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Botoșani în luna decembrie 2022

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani erau înregistrați 3.384 șomeri (din care 1.536 femei), rata șomajului fiind de 3,14%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,13% , în această lună acest indicator a înregistrat o creștere 0,01 pp.

Din totalul de 3.384 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Botoșani, 784 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.600 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență 2.384 șomeri provin din mediul rural și 1.036 sunt din mediul urban.

 

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 3384
< 25 ani 482
între 25-29 122
între 30-39 347
între 40-49 775
între 50-55 772
peste 55 ani 886

Șomerii cu nivel de instruire gimnazial au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Botoșani 39,81%. Șomerii cu studii primare si fara studii cu reprezintă 22,37% din totalul șomerilor înregistrați, cei cu învățământ liceal 18,71%,  cei cu învățământ profesional 15,52%,cei cu studii superioare sunt 2,16% iar cei cu învățământ postliceal  1,45% .

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 844 persoane foarte greu ocupabile,1667 greu ocupabile,755 mediu ocupabile, iar 118 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Botoșani sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Botoșani la adresa www.anofm.ro.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page