Local

11 iulie – Ziua Inspecției Muncii

11 iulie a devenit „Ziua Inspecției Muncii” prin adoptarea Legii nr.337/2018 privind statutul inspectorului de muncă, fiind marcată anual, prin acțiuni de promovare a prevederilor legislative în vigoare, cu scopul de a stimula munca sigură și decentă.

Inspecția Muncii este una dintre cele mai longevive instituții din Romania și ne putem mândri cu o istorie îndelungată și bogată în evenimente. Dedicată iniţial asigurării şi verificării protecţiei muncii şi extinsă apoi până la domeniile vaste de competenţă pe care le gestionează în prezent: relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, supravegherea pieţei produselor şi politici de prevenire, este instituția care desfășoară activități de interes public național, de mai bine de un secol.

Primele acte normative care  reglementau domeniul securității și sănătății în muncă în  România, au aparut în anul 1874 prin Legea Sanitară, o lege care a fost perfecționată în anul 1910 si care se referea la modernizarea industriei insalubre.

Încă de la începutul secolului XX, s-a pus accent pe educarea privind protecția muncitorilor. Primele ore de educare a lucrătorilor în vederea respectării metodelor de protecție la locul de muncă au avut loc în anul 1913 și  puneau mai mult accent, pe reguli de bun simț cum ar fi , strângerea părului  sau purtarea hainelor în așa fel încât să nu se poată prinde în roțile aparatelor în funcțiune.

Între anii 1920 și 1940 a existat chiar un serviciu de stat, numit Serviciul de Igienă Industrială care apartinea  de Casa Centrală a Asigurărilor Sociale, un serviciu, prin care statul se asigura de implementarea măsurilor privind prevenirea accidentelor la locul de muncă. De asemenea, în acele vremuri, se recunoștea existența bolilor profesionale și se urmărea evitarea lor cu orice preț.

În anul 1949 a fost înființat Consiliul pentru Protecția Muncii în România, sub conducerea Ministerului Muncii și Prevederilor Sociale, o instituție cu statut guvernamental. Mai târziu, în anul 1965, protecția muncii era considerată o problemă de stat  căreia i se acorda  o importanță majoră prin adoptarea unei  legi, Legea nr.5, al cărei conținut  corespundea cu standardele europene de la vremea respectivă.

Primii specialiști în domeniul protecției muncii apar odată cu înființarea în anul 1966 a Comitetului de Stat pentru Protecția Muncii, instituție de stat independentă care avea rolul de a pregăti specialiști care să se asigure de respectarea legilor cu privire la protecția angajaților la locul de muncă. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult până în anul 1990 când, s-a început revizuirea legislației și pregătirea pentru alinierea cu normele impuse de Uniunea Europeană, în același an, Comitetul de Stat pentru Protecția Muncii fiind integrat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

În conformitate cu prevederile Convenţiilor nr. 81 şi 129 ale OIM şi în baza Legii nr.108, în anul 1999, a fost înfiinţată şi organizată Inspecţia Muncii ca și  organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, prin care își  exercită atribuţiile de autoritate de stat în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi al supravegherii pieţei, iar funcţionarea acestei institutii, a fost reglementată de Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin HG nr. 488/2017.

 

În anul 2018 prin Legea nr. 337 privind STATUTUL inspectorului de muncă a fost instituită si “Ziua INSPECȚIEI MUNCII” pe data 11 IULIE.

 

În toți acești 25 de ani, prezenţa Inspecţiei Muncii și a Inspectoratelor teritoriale de muncă,  a însemnat un factor de echilibru pe piaţa muncii, a însemnat condiţii de muncă mai bune şi mai sigure pentru lucrători, relaţii de muncă echitabile între angajatori şi salariaţi, o legislaţie adaptată  necesităţilor fiecărei perioade.

De-a lungul timpului, prin toate acțiunile noastre, de informare, de conștientizare, de control preventiv, ne-am straduit să fim activi și responsabili, am evoluat , ne-am adaptat activitatea din mers, am încercat să ținem pasul cu provocările generate de schimbările ce au loc în acest vast domeniu.

Punând accentul pe prevenire şi pe promovarea bunelor practici, Inspecţia Muncii şi-a îndeplinit cu perseverenţă misiunea de control, a aplicării corecte şi unitare a actelor normative care reglementează relaţiile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă şi supravegherea pieţei produselor din domeniul său de competenţă.

Inspectorii de muncă, prin profesionalismul, obiectivitatea și rigurozitatea cu care își îndeplinesc atribuțiile, sunt liantul  dintre principalii actori de pe piața muncii, sindicate și patronate, salariați și angajatori. Suntem preocupaţi, în continuare, de implementarea legislaţiei armonizate în domeniile pe care le gestionăm, de combaterea fenomenului muncii nedeclarate, de continuarea proiectelor educaţionale şi a campaniilor de informare, atât a angajatorilor cât şi a lucrătorilor, toate aceste demersuri fiind in concordanță cu realitățile de pe piața muncii.

În tot acest parcurs, în funcţie de importanţa şi specificul activităţilor desfăşurate în judeţ, am dezvoltat și consolidat relații și cu alte instituții ale statului, într-un efort comun de creștere a calității vieții și de protejare a intereselor cetățenilor.

Mulțumim, pe aceasta cale, reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean, Inspectoratului Județean de Jandarmi, alături de care ne simțim în siguranță în activitățile de control mai deosebite, Biroului pentru Imigrări, Inspectoratului Teritorial pentru Control Rutier, pentru sprijinul acordat în acțiunile de control, Inspectoratului Școlar Județean, cu sprijinul căruia derulăm proiectul educațional „Valențe culturale – Știu și aplic” de peste 20 de ani,   Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Antifraudă, Direcției pentru Protecția Consumatorului, Direcției de Sănătate Publică, Spitalului Județean Mavromati, Serviciului Județean de Medicină legală, instituții care răspund prompt solicitărilor noastre, atunci când avem nevoie. De asemenea, mulțumim d-lui prefect pentru sprijinul și colaborarea eficientă cu Instituția Prefectului. Mulțumim colegilor din cadrul Consiliului Consultativ Tripartit pentru dezbaterile interesante dar și pentru provocările pe care ni le lansează la fiecare întâlnire. Mulțumim mass-media locală pentru preluarea și redarea cu acuratețe a informațiilor pe care le livrăm.

Până în acest moment, la 25 de ani de viață a Inspecției Muncii și implicit al ITM Botoșani, considerăm că am reușit să ne îndeplinim misiunea, să fim o instituție puternică, de referință, cu un rol important pe plan social și cu rezultate remarcabile.

Colectivul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoșani mulțumește pe această cale tuturor angajatorilor și angajaților pentru încrederea acordată și garantează în continuare că va răspunde prompt tuturor solicitărilor dumneavoastră în  asigurarea unei munci sigure și decente.

Mulțumim tuturor celor care au dat curs invitației noastre de a fi astăzi alături de noi, la celebrarea a 25 de ani de activitate a Inspecției Muncii, 25 de ani de preocupare  permanentă în a informa, consilia și conștientiza  atât  angajatorii cât și  angajații, cu privire la importanța cunoașterii și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă, a securității și sănătății în muncă şi supravegherii pieţei.

Transmitem un călduros „ La mulți ani cu sănătate, putere de muncă și determinare, alături de cele mai alese gânduri!” colegilor noștri din ITM Botoșani, colegilor din Inspecția Muncii și din Inspectoratele Teritoriale de Muncă din țară.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page