Local

1 aprilie – Ziua Internațională a Păsărilor

Un rol esențial îl are conștientizarea oamenilor cu privire la nevoia de protecție a speciilor de păsări și de conservare a habitatelor acestora.
În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
– uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
– deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
– culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
– perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanţe de urgenţă;
– deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
– vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.
Persoana fizică sau reprezentantul unei persoane juridice care deţine accidental exemplare de faună sălbatică sau cadavre ale acestora are obligaţia să le declare la comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi să semneze declaraţia privind capturarea/uciderea accidentală a unei specii de păsări sau a unei specii strict protejate.
Nedeclararea de către persoanele fizice a cazurilor de captură sau ucidere accidentală exemplarelor de păsari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Comisariatele judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu sesizate iau măsuri imediate pentru preluarea şi plasarea provizorie în custodie în cadrul centrelor de reabilitare/îngrijire a exemplarelor de faună sălbatică capturate accidental, bolnave, rănite sau aflate într-un stadiu timpuriu de dezvoltare, până la atingerea stării fiziologice normale care să le permită reintroducerea în habitatele naturale de origine.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page