AnunturiLocal

1.672 persoane angajate prin intermediul AJOFM Botoșani, în perioada ianuarie-mai 2024

În perioada ianuarie-mai 2024, au fost integrate pe piața muncii datorită măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă implementate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani un număr total de 1.672 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de 31 mai 2024, 839 au peste 45 de ani,    234  au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 72  au între 30 și 35 de ani, 144 au între 25 și  30 de ani, iar 383 sunt tineri sub 25 de ani. Din totalul persoanelor ocupate, 527 sunt tineri NEET.

Grupa de vârstă Total raportat
Total general 1.672
< 25 ani     383
Între 25 şi 30 ani   144
Între 30 şi 35 ani   72
Între 35 şi 45 ani     234
  Peste 45 ani     839

Numărul femeilor încadrate este de 656, iar al bărbaţilor de 1.016, ponderea acestora în totalul persoanelor încadrate fiind de 39,23 %, respectiv de 60,77%.

În funcţie de rezidenţă, 717 persoane angajate în perioada de referinţă provin din mediul urban, iar 955 persoane sunt din mediul rural.

Nivelul  de  pregătire  al  persoanelor  pentru  care  a  fost identificat un loc de muncă arată că cele mai multe au studii liceale (630), profesionale (420), gimnaziale (425),  (83) fiind cu studii universitare. Din totalul persoanelor încadrate prin intermediul AJOFM Botoșani în primele cinci luni ale anului 2024,  441  fac  parte  din  categoria  celor

 

greu şi foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele AJOFM Botoşani.

În perioada de referință, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane în căutare de loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6.275 persoane.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

You cannot copy content of this page